Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 96

ITET
ET - 86
Vedelik tolmuimeja
Toodete puhul, mis on varustatud asjakoha-
se tarvikud
- Tõstke hoob (5 Joon. 2) ja eemaldage
kaas (6 joon 3) koos mootoriga.
- Eemalda filter (8 Joon. 4) kohta polües-
ter.
- Eemalda paberkott (7 Joon. 4), kui esi-
neb.
- Paigaldage kate ja kinnitage hoob (5
Joon. 2).
- Enter’ile otsahülss (11Joon. 6) toru imiot-
sikust (12Joon. 6) paagis.
- Eemaldamiseks varrukas (11 Joon. 6)
vajutage ja hoidke nuppu (13 Joon. 6) ja
seejärel tõmmake varrukas (11 Joon. 6).
- Paigalda laiendus (14 Joon. 7) edasi
ergonoomiline käepide (15 Joon. 7) või
painduva toru (16 Joon. 7) olenevalt mu-
delist.
- Ühendade kaks jäika laiendused (17-18
Joon. 8) abil kontrollväärtused (19-20
Joon. 8), kui see on olemas.
- Paigaldatud jäik pikendus (21 Joon. 9)
soovitud lisaseade (imiotsakule tolmu
harja, piluotsak, põranda otsik, jne ..)
MÄRKUS:
Sest mudelid on varustatud ergonoomilise
käepidemega on võimalik reguleerida ima-
misvõimsus kohusetäitja valijat (22 Joon.
10).
Avamine aken (23 Joon. 10) saada vähen-
damist imamisvõimsus.
KASUTAMISE SEADMED
- Seade on varustatud rataste ja saab see-
järel kaudu eriline käepidemed (26 Joon.
12).
- Tõsta masin sisenema sõrmed aastal
ruumi (28 Joon. 13) ülaosas kate jaoks
ühe mootoriga versioon või tõuseb kaks
inimest käepidemetega (27 Joon. 12).
Algus seade
- Sisenema pistik (29 Joon. 14) sisse pisti-
kupesa praegune.
Ühe mootor
- Vajutage lülitit (30 Joon. 15) asendisse “I”
kohta algus vakuum motori, tuled tulla,
kui on valgust lüliti.
Double mootori
- Sõltuvalt vajalikku jõudu võib alustada
üks mootor, vajutades lülitit (30 Joon. 15)
asendisse “I” või mõlemad lülitid (30 ja 31
Joon. 15) kui rohkem jõudu on vaja ära-
veo.
Tuled tulla, kui on valgust lüliti...
MÄRKUS:
Kui jäätmepaak on täis, esineb müra suure-
nemise ja teost ei seade, lülitage see välja
ja tühjenda paaki kirjeldatud vastavates lõi-
kudes.
Seadme välja lülitamisel
- Vajuta lülitid (30, 31 Joon. 15) asendisse
“0” välja lülitada;
- Eemaldada pistik (29 Joon. 14) alates
pistikupesa.
- Mähi kaabel (33 Joon 16) ja konks see
paika (32 Joon. 16).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 86 14/12/12 15.13