Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 95

ET
ET - 85
TÜÜP KASUTAMISE
Need seadmed on mõeldud tolmuimejaga
tahked ained või vedelikud või mõlemat, sõl-
tuvalt tehnilised andmed tabelis aastal ka-
sutusele selle kasutusjuhendi. Ainult selliste
kasutusviiside jaoks töötati.
A OHT:
Tootja ei vastuta tekitatud kahju väärka-
sutuse või kuritarvitada.
Igasugune muu kasutamine vähendab
tootja vastutuse jaoks kehavigastusi ja /
või materiaalset kahju ja garantii kehte-
tuks seisukorras.
KURITARVITAMISE
Ärge kasutage seade jaoks:
- Tolmuimejaga tuleohtlike ainetega, plah-
vatusohtlikud, sööbivad, mürgine.
- Tolmuimejaga kuum aineid.
- Ärge kasutage vedel puhastusvahend
jaoks tolmu ja vastupidi.
Mitte kasutada keskkondades koos riski
plahvatus.
ETTEVALMISTAMISEKS
SEADME
paigaldamine korvi
(Sest mudelid varustatud korvi)
- Asetage korvi kohapeal (1 Joon. 1)
- Pange paagi (2 Joon. 1) edasi korvi, mil-
les plast (3 Joon. 1) edasi toru (4 Joon.1)
korvi.
Tolmuimeja
Toodete puhul, mis on varustatud asjakoha-
se tarvikud
- Tõstke hoob (5 Joon. 2) ja eemaldage
kaas (6 Joon. 3) koos mootoriga.
- Eemalda filter (8 Joon. 4) kohta polües-
ter.
- Kontrollige, et seadme sees on paigalda-
tud paberkott (7 Joon. 4) kui üldse.
- Kui paberkott ei esine(7 Joon. 4) paigal-
dada vajadusel tegutseb järgmiselt:
Kinnitage paberkott (7 Joon. 5) edasi ot-
sik (9 Joon. 5) sooritades kaelakee (10
Joon. 5).
- Fit tagasi polüester filter (8Joon. 4).
- Fit tagasi kaas ja lukustada hoob (5 Joon.
2).
- Enter’ile otsahülss (11 Joon. 6) toru imiot-
sikust (12 Joon. 6) paagis.
- Eemaldamiseks varrukas (11 Joon. 6)
vajutage ja hoidke nuppu (13 Joon. 6) ja
seejärel tõmmake varrukas (11 Joon. 6).
- Paigalda laiendus (14 Joon. 7) edasi
ergonoomiline käepide (15 Joon. 7) või
painduva toru (16 Joon. 7) olenevalt mu-
delist.
- Ühendade kaks jäika laiendused (17-18
Joon. 8) abil kontrollväärtused (19-20
Joon. 8), kui see on olemas.
- Paigaldatud jäik pikendus (21 Joon. 9)
soovitud lisaseade (imiotsakule tolmu
harja, piluotsak, põranda otsik, jne ..).
MÄRKUS:
Sest mudelid on varustatud ergonoomilise
käepidemega on võimalik reguleerida ima-
misvõimsus kohusetäitja valijat (22 Joon.
10).
Avamine aken (23 Joon.10) saada vähenda-
mist imamisvõimsus.
Ühendamine elektriline hari
Jaoks seadmed varustatud pistikupesa:
- Tõstke kaas (24 Joon. 11).
- Ühendama pistik elektri harja väljalask-
eava (25 Joon. 11) kaanel tolmuimeja
(maksimaalne võimsus 200 W)).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 85 14/12/12 15.13