Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 89

SR
SR - 79
Vađenje i zamena papirne kese za
sakupljanje prašine (ukoliko postoji)
- Otkačite polugice (5 Sl. 2) i skinite
poklopac (6 Sl. 3) zajedno sa motorom.
- Izvadite poliesterski filter (8 Sl. 4).
- Izvadite džak od hartije za sakupljanje
prašine (7 Sl. 4) i zamenite ga u skladu
sa gore pomenutim uputstvima.
- Ponovo montirajte sve delove obrnutim
redom u odnosu na demontažu.
Pražnjenje rezervoara za prikupljanje
prljave vode
- Oslobodite držač (5 Sl. 2) i uklonite gornji
deo (6 Sl. 3) zajedno sa motorom.
- Stavite ga odozgor otvora za odvod
i ispraznite tečnost iz rezervora za
oporavak (38 Sl. 18).
- Čistite unutrašnjost rezervora sa vodom i
onda montirajte sve ponovo u skladu sa
odgovarajućim procedurama.
Za uređaje opremljene sa crevom za
odvod.
- Oslobodite cev za odvod (36 Sl. 18) i
njegovu podlogu.
- Odvrnite dugme (35 Sl. 18) uklonite
poklopac (34 Sl. 18) creva za odvod
(37 Sl. 18) i izpraznite tečnost iz
rezervora za oporavak (37 Sl. 18).
Za uređaje opremljene rezervoarom za
naginjanje:
- Oslobodite držač (5 Sl. 2) i uklonite
gornji deo (6 Sl. 3) zajedno sa
motorom.
- Otvorite deo za blokiranje rezervora,
uz pomoć držača (40 Sl. 19) ako
postoji.
- Podignite rezervor (39 Sl. 17) uz
pomoć odgovarajućeg držača (41 Sl.
20) sve do konačnog izpražnjenja.
- Montirajte sve ponovo u skladu sa
odgovarajućim procedurama.
Svakodnevno čišćenje
Kontrola i čišćenje poliesterskog
filtera (ukoliko postoji)
- Otkačite polugice (5 Sl. 32) i skinite
poklopac (6 Sl. 3) zajedno sa motorom.
- Skinite poliesterski filter (8 Sl. 4).
- Očistite filter (Sl. 21) iznutra prema spolja
mlazom vazduha; moguće je oprati filter
(Sl. 21) u mlakoj vodi i ponovo montirati
tek nakon što se potpuno osušio; ako je
previše prljav, zamenite ga
- Ponovo montirajte sve delove obrnutim
redom u odnosu na demontažu.
Čišćenje aparata
- Očistite telo aparata krpom koju ste
ovlažili u vodi ili neutralnom deterdžentu.
- Uklonite gornji deo , u skladu sa
uputstvima i čistite unutrašnjost rezervora
sa vodom i nakon toga izpraznite ga u
skladu sa uputstvima .
Montirajte sve ponovo u skladu sa
odgovarajućim procedurama.
OPASNOST:
Ne perite aparat pod mlazom vode.
Periodične kontrole
Proverite funkcionalnost plovila
- Uklonite gornji deo u skladu sa
uputstvima.
- Proverite ako je (43 Sl. 22) plovilo u
dobrom stanju i dalu se slobodno mrda u
svojim prostoru.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 79 14/12/12 15.13