Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 88

ITSR
SR - 78
Aparat za mokro usisavanje
Za aparate s odgovarajućom opremom.
- Otkačite polugice (5 Sl. 2) i skinite
poklopac (6 Sl. 3) zajedno sa grupom
motora.
- Izvadite poliesterski filter (8 Sl. 4), ukoliko
postoji.
- Skinite papirnu kesu (7 Sl. 4) ukoliko
postoji.
- Ponovo postavite poklopac i blokirajte ga
uz pomoć polugica (5 Sl. 2).
- Umetnite naglavak sve do kraja (11 Sl.
6) cevi za usis u otvor (12 Sl. 6) koji se
nalazi na telu.
- Da biste oslobodili rukav (11 Sl. 6)
pritisnite i držite taster (13 Sl. 6) , zatim
povucite spoljni rukav (11 Sl. 6).
- Kombinirajte ergonomski držač (15 Sl.
7) ili fleksibilnu cev (16 Sl. 7) zavisno od
modela , sa predužetkom (14 Sl. 7).
- Ujedinite obadva tvrda predužetka (17-18
Sl. 8) kroz naređanje obadve referentne
tačke (19-20 Sl. 8).
- Montirajte na tvrdom predužetku (21 Sl.
9) željeni pribor ( deo za usisivanje , četku
za prašinu , pribor za tesne prostore , deo
za podove itd).
NAPOMENA:
Za modele koje imaju u sastavu ergonomski
držač , moguće je podešavanje snage
usisivanja kroz akcionisanje selektora (22 Sl.
10).
Kroz otvaranje prozora (23 Sl. 10).
UPOTREBA APARATA
- Uređaj opremljen je sa točkovima i
tako može biti premešten uz pomoć
odgovarajućih držača , ili može biti guran
uz pomoć držača (26 Sl. 12).
- Kada aparat treba da podignete stavite
prste ruke u prikladnu ručku (28 Sl.13)
koja se nalazi na gornjem delu poklopca
kod verzija s jednim motorom, ili uz
pomoć još jedne osobe putem drški (27
Sl. 12).
Pokretanje aparata
- Ukopčajte utikač (29 Sl. 14) u utičnicu za
struju.
Sa jednim motorom
- Pritisnite prekidač (30 Sl. 15) da “I” za
početak unos motora , lampe su osvetljeni
, ako su prisutni na prekidaču.
Sa dvostrukim motorom
- U zavisnosti od tražene snage moguće
je pokrenuti samo jedan motor pritiskom
na prekidač (30 Sl. 15) na “I” ili možete
pritisnuti oba prekidača (30 i 31 Sl. 15)
ako želite da dobijete veću usisnu snagu.
Lampe su osvetljeni , ako su prisutni na
prekidaču.
NAPOMENA:
Kada rezervoar za oporavak postane pun ,
podiže se intensitet zvuka i uređaj neće više
usisivati . Onda treba biti zaustavljen uređaj
i rezervor ispražnjen , kao što je opisano u
odgovarajućim stavovima.
Isključivanje aparata
- Pritisnite prekidaće (30, 31 Sl. 15) u
poziciji , 0, kako bi zaustavili uređaj:
svetiljke ugasiće se , u slučaju ako
postoje.
- Iskopčajte utikač (29 Sl. 14) iz utičnicu za
struju.
- Omotajte kabl (33 Sl. 16) i zakačite ga na
odgovarajuće mesto (32 Sl. 16).
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPASNOST:
Pre nego što obavite bilo kakvu operaciju
održavanja iskopčajte utikač iz utičnice
za struju.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 78 14/12/12 15.13