Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 86

ITHR
HR - 76
PROBLEM UZROK RJEŠENJE
Usisivač ne radi. Prekidač nije pritisnut.
Utikač nije ukopčan.
Nema struje.
Pritisnite prekidač.
Ukopčajte utikač u električnu
utičnicu.
Provjerite liniju napajanja.
Usisavanje nije zadovoljava-
juće.
Papirnata vrećica je puna.
Filtracijski elementi su zače-
pljeni.
Dodatni nastavci ili cijevi su
začepljeni.
Brisač na nastavku za usisa-
vanje je istrošen ili oštećen.
Zamijenite vrećicu za saku-
pljanje prašine.
Očistite filtracijske elemente.
Pregledajte i očistite savitlji-
vu cijev i otvor nastavka za
usisavanje.
Pregledajte i zamijenite bri-
sač.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 76 14/12/12 15.13