Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 84

ITHR
HR - 74
Usisivač za tekućine
Za uređaje opremljene odgovarajućim na-
stavcima.
- Otkvačite ručice (5 Sl. 2) i odstranite po-
klopac (6 Sl. 3) zajedno s motornom jedi-
nicom.
- Odstranite poliesterski filtar (8 Sl. 4) ako
ga ima.
- Odstranite papirnatu vrećicu (7 Sl. 4) ako
je ima.
- Ponovno namjestite poklopac i pričvrstite
ga pomoću ručica (5 Sl. 2).
- Umetnite, sve do kraja, naglavak (11 Sl.
6) usisne cijevi u otvor (12 Sl. 6) koji se
nalazi na spremniku.
- Da biste oslobodili rukava (11 Sl. 6) priti-
snite i držite tipku (13 Sl. 6), a zatim izvu-
cite rukav (11 Sl. 6).
- Kombinirajte ergonomsi držač (15 Sl. 7)
ili fleksibilnu cjev (16 Sl. 7) zavisno od
modela, sa predužetkom (14 Sl. 7).
- Ujedinite obadva tvrda predužetka (17-18
Sl. 8) kroz naređanje obadve referentne
tačke (19-20 Sl. 8).
- Montirajte na trdom predužetku (21 Sl. 9)
željeni pribor (deo za usisivanje, četku za
prašinu, pribor za tesne prostore, deo za
podove itd).
NAPOMENE:
Za modele koje imaju u sastavu ergonomski
držač, moguće je podešavanje snage usisi-
vanje kroz akcionisanje selektora (22 Sl. 10).
Kroz otvaranje prozora (23 Sl. 10) dobija se
manja snaga usisivanja.
UPOTREBA UREĐAJA
- Uređaj opremljen je sa točkovima i tako
može biti premešten uz pomoć odgovara-
jućih držača, ili može biti guran uz pomoć
držača (26 Sl. 12).
- Da biste podigli uređaj uvucite prste ruke
u odgovarajuću ručku (28 Sl. 13) koja se
kod modela s jednim motorom nalazi na
gornjem dijelu poklopca ili pak u dvoje
preko bočnih ručki (27 Sl. 12).
Uključivanje uređaja
- Ukopčajte utikač (29 Sl. 14) u električnu
utičnicu.
Jedan motor
- Pritisnite prekidač (30 Sl.15) da “ja” za
pokretanje motora unos, lampe su svijetli,
ako su prisutni na prekidač.
Dva motora
- Ovisno o potrebnoj snazi usisavanja,
može se pokrenuti samo jedan motor pri-
tiskom prekidača (30 Sl. 15) na “I” ili se
mogu pritisnuti oba prekidača (30 i 31 Sl.
15) ako je potrebna veća usisna snaga.
Lampe su svijetli, ako su prisutni na pre-
kidač.
NAPOMENE:
Kada rezervoar za oporavak postane pun,
podiže se intensitet zvuka i uređaj neće više
usisivati. Onda treba biti zaustavljen uređaj i
rezervor ispražnjen, kao što je opisano u od-
govarajućim stavovima.
Isključivanje uređaja
- Pritisnite prekidaće (30,31 Sl. 15) u pozi-
ciji ,,0,, kako bi zaustavili uređaj; svetuljke
ugasiće se, u slučaju ako postoje.
- Iskopčajte utikač (29 Sl. 14) iz električne
utičnice.
- Namotajte kabel (33 Sl. 16) i zakačite ga
u za njega predviđeno sjedište (32 Sl.
16).
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
OPASNOST:
Prije bilo kakvog zahvata u svrhu održava-
nja, izvucite utikač iz električne utičnice
.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 74 14/12/12 15.13