Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 77

EL
EL - 67
Αφαίρεση και αντικατάσταση της χάρτινης
σακούλας συλλογής σκόνης (εάν υπάρχει)
- Απασφαλίστε τους μοχλούς (5 Εικ.2) και
αφαιρέστε το καπάκι (6 Εικ.3) μαζί με το
μοτέρ.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (8 Εικ.4) από πολυ-
εστέρα.
- βγάλτε το χάρτινο σάκο για τη συλλογή
σκόνης (7 Εικ. 4), και αντικαταστήσετε το
όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη δι-
αδικασία που ακολουθήσατε για την απο-
συναρμολόγηση.
Άδειασμα της δεξαμενής συλλογής
-
Αφήστε την μανέτα (5 Εικ. 2) και βγάλτε το
πάνω μέρος (6 Εικ. 3) μαζί με την μηχανή.
- Τοποθετήστε το σε έναν αγωγό διαρροής
και αδειάζετε το υγρό από το ρεζερβουάρ
για την ανάκτηση (38 Εικ. 18).
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ρεζερβουάρ
με τρεχούμενο νερό και έπειτα ξαναμο-
ντάρετε όλα κάνοντας το αντίθετο σχετικά
με την αποσυναρμολόγηση.
Για τις συσκευές εξοπλισμένες με σω-
λήνα βγάλσιμου
- Αφήστε το σωλήνα βγάλσιμου (36
Εικ. 18.) από το βάθρο του.
- Ξεβιδώστε το κουμπί (35 Εικ. 18),
βγάλτε το καπάκι (34 Εικ. 18) από το
σωλήνα βγάλσιμου (37 Εικ. 18) και
αδειάστε το νερό από το ρεζερβουάρ
για την ανάκτηση (37 Εικ. 18).
Για τις συσκευές εξοπλισμένες με ανα-
τρεπόμενο ρεζερβουάρ
- Αφήστε την μανέτα (5 Εικ. 2) βγάλτε
το πάνω μέρος (6 Εικ. 3) μαζί με την
μηχανή.
- Χαλαρώστε την διάταξη για μπλοκά-
ρισμα του ρεζερβουάρ, ενεργώντας
την μενετά (40 Εικ. 19), αν υπάρχει.
- Σηκώστε το ρεζερβουάρ (39 Εικ. 17)
με την βοήθεια της κατάλληλης μανε-
τάς (41 Εικ. 20) μέχρι την πλήρη κέ-
νωση.
- Ξαναμοντάρετε όλα κάνοντας το αντί-
θετο σχετικά με την αποσυναρμολό-
γηση.
Καθημερινός καθαρισμός
Έλεγχος και καθαρισμός του φίλτρου
από πολυεστέρα (εάν υπάρχει
)
- Απασφαλίστε τους μοχλούς (5 Εικ. 2) και
αφαιρέστε το καπάκι (6 Εικ. 3) μαζί με το
μοτέρ.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (8 Εικ. 4) από πολυ-
εστέρα.
- Καθαρίστε το φίλτρο (Εικ. 21) από έξω
προς τα μέσα με εκτόξευση νερού. Μπο-
ρείτε ακόμα να καθαρίσετε το φίλτρο (Εικ.
21) με χλιαρό νερό και να το επανατοπο-
θετήσετε αφού στεγνώσει πλήρως. Εάν
είναι πολύ βρόμικο, αντικαταστήστε το.
- Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη δι-
αδικασία που ακολουθήσατε για την απο-
συναρμολόγηση.
Καθαρισμός της συσκευής
- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα
πανί βρεγμένο με νερό ή ουδέτερο απορ-
ρυπαντικό.
- βγάλτε το πάνω μέρος, όπως περιγράφε-
ται παραπάνω και καθαρίστε το εσωτερι-
κό του ρεζερβουάρ με τρεχούμενο νερό
και μετά αδειάζετε το, όπως αναφέρεται
ανωτέρω.
Αντικαταστήστε όλα κάνοντας το αντίθετο
σχετικά με την αποσυναρμολόγηση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Μην πλένετε τη συσκευή με εκτόξευση
νερού.
Περιοδικός έλεγχος
Έλεγχος της λειτουργίας του φλοτέρ
- βγάλτε το πάνω μέρος, όπως περιγράφε-
ται παραπάνω
- Ελέγξτε ότι το φλοτέρ (43 Εικ. 22) είναι σε
καλή κατάσταση και κουνιέται ελεύθερα
στο χώρο του.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 67 14/12/12 15.13