Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 76

ITEL
EL - 66
Αναρρόφηση υγρών
Για συσκευές που διαθέτουν τα κατάλληλα
εξαρτήματα.
- Απασφαλίστε τους μοχλούς (5 Εικ. 2) και
αφαιρέστε το καπάκι (6 Εικ. 3) μαζί με το
μοτέρ.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (8 Εικ. 4) από πολυ-
εστέρα, εάν υπάρχει.
- Αφαιρέστε τη χάρτινη σακούλα (7 Εικ. 4),
εάν υπάρχει.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφα-
λίστε το με τη βοήθεια των μοχλών (5 Εικ.
2).
- Τοποθετήστε, μέχρι να φτάσει κάτω, το
ρακόρ (11 Εικ. 6) του σωλήνα αναρρόφη-
σης στο στόμιο (12 Εικ. 6) που υπάρχει
στον κάδο.
-
Για να απελευθερώσετε το μανίκι
(11 Εικ.
6)
πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλή-
κτρο
(13 Εικ. 6)
, στη συνέχεια, τραβήξτε το
εξωτερικό περίβλημα
(11 Εικ. 6).
- Συνδυάστε την εργονομική χειρολαβή (15
Εικ. 7) ή το εύκαμπτο σωλήνα (16 Εικ. 7)
ανάλογα με το μοντέλο, με την επέκταση
σωλήνας (14 Εικ. 7).
-
Συνδυάστε τις δύο άκαμπτες επεκτάσεις
σωλήνας (17-18 Εικ. 8) ευθυγραμμίζοντας
τα δύο σημεία αναφοράς (19-20 Εικ. 8).
- Μοντάρετε στην άκαμπτη επέκταση σω-
λήνας (21 Εικ. 9) το επιθυμητό αξεσουάρ
(το στόμιο αναρρόφησης, στόμιο δαπέ-
δων, κλπ.).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα μοντέλα εξοπλισμένα με εργονομική
χειρολαβή είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την
δύναμη αναρρόφησης ενεργώντας το παξι-
μάδι (22 Εικ.10). Με το άνοιγμα του παρα-
θύρου (23 Εικ. 10) γίνεται μια χαμηλότερη
δύναμη αναρρόφησης.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τροχούς
και έτσι μπορεί να μετακινηθεί με την
βοήθεια των κατάλληλων χειρολαβών, ή
μπορεί να σπρωχθεί με την βοήθεια της
χειρολαβής (26 Εικ. 12).
-
Για να την σηκώσετε, τοποθετήστε τα δά-
χτυλά σας στην ειδική λαβή (28 Εικ.13) που
βρίσκεται στο επάνω μέρος στο καπάκι στις
συσκευές που διαθέτουν μονό κινητήρα.
Διαφορετικά, σηκώστε την ανά δύο άτομα
από τα ειδικά χερούλια (27 Εικ. 12).
Εκκίνηση της συσκευής
- Βάλτε το βύσμα (29 Εικ.14) στην πρίζα
του ρεύματος.
Μονός κινητήρας
- Πιέστε το διακόπτη (30 Εικ.15) στη θέση
“I” για να ξεκινήσει η λήψη του κινητήρα,
λυχνίες ανάβουν Εάν υπάρχει στο διακό-
πτη.
Διπλός κινητήρας
- Ανάλογα με την ισχύ που επιθυμείτε,
μπορείτε να εκκινήσετε έναν μόνο κινη-
τήρα γυρίζοντας το διακόπτη (30 Εικ.15)
στη θέση “I” ή πατώντας και τους δύο δι-
ακόπτες (30 και 31 Εικ.15) εάν επιθυμείτε
μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης.
Λυχνίες ανάβουν Εάν υπάρχει στο διακό-
πτη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Όταν το ρεζερβουάρ για την ανάκτηση είναι
γεμάτος, αυξάνει η ένταση του θορύβου και η
συσκευή δεν απορροφάται, τότε.
πρέπει να σταματήσετε την συσκευή και να
αδειάσετε το ρεζερβουάρ, όπως περιγράφε-
ται στις σχετικές παραγράφους.
Σβήσιμο της συσκευής
- Πιέστε τους διακόπτες (30, 31 εικ. 15)
στο “0” για να απενεργοποιήσετε την συ-
σκευή, τα φώτα, αν υπάρχουν πάνω στις
διακόπτες, κλείνονται.
- Βγάλτε το φις (29 Εικ. 14) από την πρίζα
του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τυλίξτε το καλώδιο (33 Εικ. 16) και τοπο-
θετήστε το στην ειδική βάση (32 Εικ. 16).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ερ-
γασία συντήρησης, βγάλτε το φις από
την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 66 14/12/12 15.13