Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 75

EL
EL - 65
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτές οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για την
αναρρόφηση των υγρών ή στερεών υλών ή
και των δύο, σύμφωνα με τον πίνακα με τα
τεχνικά στοιχεία από την εισαγωγή του εγχει-
ριδίου. Αυτές έχουν σχεδιαστεί μόνο για αυτή
τη χρήση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυ-
νος για τυχόν βλάβες που οφείλονται σε
ακατάλληλη και εσφαλμένη χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαλλάσσει
τον κατασκευαστή από ευθύνες σχετικά
με βλάβες σε ανθρώπους και/ή αντικείμε-
να και επιφέρει ακύρωση της εγγύησης.
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να:
- Αναρροφήσετε εύφλεκτες, εκρηκτικές, δι-
αβρωτικές και τοξικές ουσίες.
- Αναρροφήσετε θερμές ουσίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
αναρροφητή υγρών για την απορρόφηση
σκόνης και αντίστροφα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους
εκτεθειμένους σε κίνδυνο έκρηξης.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Εγκατάσταση του καροτσιού
(για τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με κα-
λάθι)
- Τοποθετήστε το καρότσι στο έδαφος (1
Εικ. 1).
- Τοποθετήστε το κάδρο (2 Εικ. 1) στο κα-
ρότσι, φιξάροντας το στο πλαστικό βά-
θρο (3 Εικ. 1) από την ράβδο (4 Εικ. 1)
του καροτσιού.
Απορροφητήρας σκόνης
Για συσκευές που διαθέτουν τα κατάλληλα
εξαρτήματα.
- Απασφαλίστε τους μοχλούς (5 Εικ. 2) και
αφαιρέστε το καπάκι (6 Εικ. 3) μαζί με το
μοτέρ.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (8 Εικ. 4) από πολυ-
εστέρα.
- Ελέγξτε, εάν πρέπει, ότι μέσα στη συ-
σκευή είναι τοποθετημένη το χάρτινο
σάκο (7 Εικ. 4).
- Εάν ο χάρτινος σάκος (7 Εικ. 4) δεν
υπάρχει, εγκαταστήσετε το, εάν είναι
απαραίτητο, ενεργώντας ως εξής:
Τοποθετήσετε το χάρτινο σάκο (7 Εικ. 5)
στο στόμιο (9 Εικ. 5) μέχρι που περνάει
από την κυκλική ταινία (10 Εικ. 5) .
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο (8 Εικ.4)
από πολυεστέρα.
-
Επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφαλί-
στε το με τη βοήθεια των μοχλών (5 Εικ. 2).
- Τοποθετήστε, μέχρι να φτάσει κάτω, το
ρακόρ (11 Εικ. 6) του σωλήνα αναρρόφη-
σης στο στόμιο (12 Εικ. 6) που υπάρχει
στον κάδο.
-
Για να απελευθερώσετε το μανίκι
(11 Εικ.
6)
πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλή-
κτρο
(13 Εικ. 6)
, στη συνέχεια, τραβήξτε το
εξωτερικό περίβλημα
(11 Εικ. 6).
- Συνδυάστε την εργονομική χειρολαβή (15
Εικ. 7) ή το εύκαμπτο σωλήνα (16 Εικ. 7)
ανάλογα με το μοντέλο, με την επέκταση
σωλήνας (14 Εικ. 7).
- Ενώστε τα δύο άκαμπτα επεκτάσεις (17-
18 Εικ. 8) με συμπίπτουν οι δύο παραπο-
μπές (19-20 Εικ. 8), εάν υπάρχουν.
- Μοντάρετε στην άκαμπτη επέκταση σω-
λήνας (21 Εικ. 9) το επιθυμητό αξεσου-
άρ (το στόμιο αναρρόφησης, η βούρτσα
σκόνης, αξεσουάρ για σχισμές, στόμιο
δαπέδων, κλπ.).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα μοντέλα εξοπλισμένα με εργονομική
χειρολαβή είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την
δύναμη αναρρόφησης ενεργώντας τον επι-
λογέα (22 Εικ. 10).
Με το άνοιγμα του παραθύρου (23 Εικ. 10) γί-
νεται μια χαμηλότερη δύναμη αναρρόφησης.
Σύνδεση της ηλεκτρική βούρτσα
Για συσκευές εξοπλισμένες με τη πρίζα:
- Σηκώστε το κάλυμμα (24 Εικ. 11).
- Συνδέστε το φις της ηλεκτρικής βούρτσας
στην πρίζα (25 Εικ. 11) που υπάρχει στο
πάνω μέρος της συσκευής (200 W μέγι-
στη επιτρεπόμενη ισχύς).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 65 14/12/12 15.13