Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 74

ITRO
RO - 64
PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUŢIE
Aspiratorul nu
funcţionează.
Întreruptorul nu este apăsat.
Ştecherul nu este în priză.
Lipsă curent electric.
Apăsaţi întrerupătorul.
Introduceţi ştecherul în priză.
Verificaţi linia de alimentare.
Puterea de aspirare nu este
suficientă.
Săculeţ de hârtie plin.
Elemente filtrante înfundate.
Accesorii sau tuburi obtura-
te.
Racletă duză de aspirare
stricată sau uzată.
Înlocuire săculeţ de colecta-
re praf.
Curăţaţi elementele filtrante.
Controlaţi şi curăţaţi furtunul
flexibil şi duza de aspirare.
Verificați și înlocuiți racleta.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 64 14/12/12 15.13