Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 73

RO
RO - 63
Scoateţi şi înlocuiţi săculeţul din hâr-
tie pentru colectarea prafului (dacă
este prevăzut)
- Desprindeţi cârligele (5 Fig. 2) şi îndepăr-
taţi carcasa (6 Fig. 3) împreună cu moto-
rul.
- Îndepărtaţi filtrul (8 Fig. 4) din poliester.
- Scoateţi sacul de hârtie pentru colectarea
prafului (7 Fig. 4), şi înlocuiţi-l conform in-
dicaţiilor de mai sus.
- Montați totul la loc în ordinea inversă de-
montării.
Golirea rezervorului de recuperare
- Eliberaţi maneta (5 Fig. 2) şi îndepărtaţi
partea superioară (6 Fig. 3) împreună cu
motorul.
- Poziţionaţi-vă deasupra unei guri de
scurgere şi goliţi lichidul din rezervorul de
recuperare (38 Fig. 18).
- Curăţaţi interiorul rezervorului cu jet de
apă apoi remontaţi totul procedând în
sens invers faţă de demontare.
Pentru aparatele dotate cu furtun de
evacuare
- Eliberaţi tubul de evacuare (36 Fig.
18) din suportul său.
- Deşurubaţi butonul (35 Fig. 18), înde-
părtaţi dopul (34 Fig. 18) furtunului de
evacuare (37 Fig. 18) şi goliţi lichidul
din rezervorul de recuperare (37 Fig.
18).
Pentru aparatele dotate cu rezervor bas-
culant
- Eliberaţi maneta (5 Fig. 2) şi îndepăr-
taţi partea superioară (6 Fig. 3) împre-
ună cu motorul
- Desfaceţi dispozitivul de blocare a re-
zervorului, acţionând maneta (40 Fig.
19) dacă există
- Ridicaţi rezervorul (39 Fig. 17) cu aju-
torul manetei corespunzătoare (41
Fig. 20) până la golirea completă
- Remontaţi totul procedând în sens in-
vers faţă de demontare.
Întreținere cotidiană
Controlul şi curăţarea filtrului din
poliester (dacă este prevăzut)
- Desprindeţi cârligele (5 Fig. 2) şi îndepăr-
taţi carcasa (6 Fig. 3) împreună cu moto-
rul.
- Îndepărtaţi filtrul (8 Fig. 4) din poliester.
- Curățați filtrul (Fig. 21) din interior către
exterior cu ajutorul unui jet de aer; filtrul
(Fig. 21) poate fi spălat cu apă călduță
dar în acest caz montarea se va face nu-
mai după ce s-a uscat. Dacă este prea
murdar, înlocuiți-l.
- Montați totul la loc în ordinea inversă de-
montării.
Curăţarea aparatului
- Curăţaţi corpul aparatului utilizând o câr-
pă îmbibată în apă sau detergent neutru.
- Îndepărtaţi partea superioară, conform
indicaţiilor de mai sus şi curăţaţi interiorul
rezervorului cu jet de apă şi apoi goliţi-l,
conform indicaţiilor de mai sus
Remontaţi totul procedând în sens invers
faţă de demontare.
PERICOL:
Nu spălaţi aparatul cu jeturi de apă.
Verificări periodice
Verificarea funcţionării plutitorului
- Îndepărtaţi partea superioară, conform
indicaţiilor de mai sus
- Verificaţi dacă plutitorul (43 Fig. 22) este
în bună stare şi se mişcă liber în spaţiul
său.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 63 14/12/12 15.13