Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 72

ITRO
RO - 62
Aspirator de lichide
Exclusiv pentru aparatele dotate cu acceso-
riile speciale.
- Desprindeţi cârligele (5 Fig. 2) şi îndepăr-
taţi carcasa (6 Fig. 3) împreună cu grupul
motor.
- Îndepărtaţi filtrul (8 Fig. 4) din poliester
dacă este prevăzut.
- Îndepărtaţi săculețul (7 Fig. 4) de hârtie
dacă este prevăzut.
- Montați la loc carcasa și blocați-o cu aju-
torul cârligelor (5 Fig. 2).
- Introduceți până la capăt manșonul (11
Fig. 6) tubului de aspirare în gura de aspi-
rare (12 Fig. 6) de pe corpul aspiratorului.
- Pentru a elibera manşonul (11 Fig. 6)
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (13
Fig. 6) şi apoi trageţi manşonul (11 Fig.
6).
- Îmbinaţi mânerul ergonomic (15 Fig. 7)
sau tubul flexibil (16 Fig. 7) în funcţie de
model, cu prelungirea (14 Fig. 7).
- Uniţi cele două prelungiri rigide (17-18
Fig. 8) prin alinierea celor două puncte
de referinţă (19-20 Fig. 8).
- Montaţi pe prelungirea rigidă (21 Fig. 9)
accesoriul dorit (duza de aspirare, duza
pentru podea, etc..
NOTĂ:
Pentru modelele dotate cu mâner ergonomic
este posibilă reglarea forţei de aspirare, acţi-
onând piuliţa (22 Fig. 10).
Prin deschiderea ferestrei (23 Fig. 10) se ob-
ţine o forţă mai mică de aspirare.
FOLOSIREA APARATULUI
- Aparatul este dotat cu roţi şi astfel poate
fi mutat cu ajutorul mânerelor corespun-
zătoare, sau poate fi împins cu ajutorul
mânerului (26 Fig. 12).
- Ridicarea aparatului se va face prin intro-
ducerea degetelor în fanta specială (28
Fig. 13) amplasată în partea superioară a
carcasei la versiunile dotate cu un singur
motor, sau în două persoane cu ajutorul
mânerelor (27 Fig. 12).
Pornirea aparatului
- Introduceți ștecărul (29 Fig. 14) în priză.
Versiunea cu un singur motor
- Apăsaţi întrerupătorul (30 Fig.15) în pozi-
ţia “I” pentru a porni motorul aspiratorului,
luminile, dacă sunt prezente pe întreru-
pător, se aprind.
Versiunea cu două motoare
- Puteți porni unul sau ambele motoare în
funcție de puterea necesară prin apăsa-
rea întrerupătorului (30 Fig. 15) pe poziția
“I”, respectiv a ambelor întrerupătoare
(30 și 31 Fig. 15) dacă aveți nevoie de o
putere mai mare.
Luminile, dacă sunt prezente pe întreru-
pător, se aprind.
NOTĂ:
Când rezervorul de recuperare este plin,
creşte intensitatea zgomotului şi aparatul
nu mai aspiră, Atunci trebuie oprit aparatul
şi golit rezervorul. după cum este descris în
paragrafele corespunzătoare
Oprirea aparatului
- Apăsaţi întrerupătoarele (30, 31 Fig. 15)
în poziţia “0” pentru a opri aparatul; lu-
minile, dacă există pe întrerupătoare, se
sting.
- Scoateţi ştecherul (29 Fig. 14) din priza
de curent electric.
- Înfăşuraţi cablul (33 Fig. 16) şi agăţaţi-l în
locaşul corespunzător (32 Fig. 16).
CURĂŢARE ŞI
ÎNTREŢINERE
PERICOL:
Înainte de a efectua orice operaţiune de
întreţinere scoateţi ştecherul din priză.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 62 14/12/12 15.13