Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 71

RO
RO - 61
TIPOLOGII DE UTILIZARE
Aceste aparate au fost concepute pentru a
aspira substanţe lichide sau solide sau am-
bele, conform tabelului cu date tehnice din
partea introductivă a manualului. Numai pen-
tru această utilizare au fost concepute.
PERICOL:
Producătorul nu poate fi considerat res-
ponsabil pentru eventualele daune cauza-
te de o folosire improprie sau incorectă.
Utilizarea aparatului în orice alt mod
scuteşte producătorul de orice respon-
sabilitate privitoare la daune aduse unor
persoane şi/sau lucruri şi anulează orice
condiţie a garanţiei.
FOLOSIRE INCORECTĂ
Nu utilizaţi aparatul pentru:
- Aspirarea substanțelor inflamabile, ex-
plozive, corozive, toxice.
- Aspirarea substanţelor calde.
- Nu folosiți aparatul la aspirarea pulberilor
solide atunci când sunt montate acceso-
riile pentru aspirarea de lichide și invers.
Nu utilizaţi aparatul în medii cu risc de ex-
plozie.
PREGĂTIREA
APARATULUI
Montare cărucior
(pentru modelele dotate cu cărucior)
- Aşezaţi căruciorul pe sol (1 Fig. 1).
- Aşezaţi carcasa (2 Fig. 1) pe cărucior, fi-
xând suportul în plasticul (3 Fig. 1) de pe
tija (4 Fig. 1) căruciorului.
Aspirator
Exclusiv pentru aparatele dotate cu acceso-
riile speciale.
- Desprindeţi cârligele (5 Fig. 2) şi îndepăr-
taţi carcasa (6 Fig. 3) împreună cu grupul
motor.
- Îndepărtaţi filtrul (8 Fig. 4) din poliester.
- Controlaţi, dacă este cazul, în interio-
rul aparatului este montat sacul de hârtie
(7 Fig. 4).
- Dacă sacul de hârtie (7 Fig. 4) nu este
prezent, montaţi-l, dacă este necesar, ac-
ţionând după cum urmează:
Montaţi sacul de hârtie (7 Fig. 5) în duză
(9 Fig. 5) până ce trece de colier (10 Fig.
5)
- Montați la loc filtrul (8 Fig. 4) din poliester.
- Montați la loc carcasa și blocați-o cu aju-
torul cârligelor (5 Fig. 2).
- Introduceți până la capăt manșonul (11
Fig. 6) tubului de aspirare în gura de as-
pirare (12 Fig. 6) de pe corpul aspiratoru-
lui.
- Pentru a elibera manşonul (11 Fig. 6)
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (13
Fig. 6) şi apoi trageţi manşonul (11 Fig.
6).
- Îmbinaţi mânerul ergonomic (15 Fig. 7)
sau tubul flexibil (16 Fig. 7) în funcţie de
model, cu prelungirea (14 Fig. 7).
- Se unesc prelungirile rigide (17-18 Fig. 8)
alinind cele două puncte de referinţă (19-
20 Fig. 8), dacă există.
- Montaţi pe prelungirea rigidă (21 Fig. 9)
accesoriul dorit (duza de aspirare, peria
de praf, accesoriul pentru spaţii înguste,
duza pentru podea, etc).
NOTĂ:
Pentru modelele dotate cu mâner ergonomic
este posibilă reglarea forţei de aspirare, acţi-
onând selectorul (22 Fig. 10).
Prin deschiderea ferestrei (23 Fig. 10) se ob-
ţine o forţă mai mică de aspirare.
Conectarea periei electrice
Pentru aparate dotate cu priză:
- Ridicaţi capacul (24 Fig. 11).
- Conectaţi ştecherul periei electrice la
priză (25 Fig. 11) prezentă în partea su-
perioară a aspiratorului (putere maximă
admisă 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 61 14/12/12 15.13