Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 69

HU
HU - 59
A papír porzsák eltávolítása és cseré-
je (ha jelen van)
- Akassza le a kart (2. ábra 5) és távolítsa
el a motorral együttes fedelet (3. ábra 6).
- Távolítsa el a poliészter (4. ábra 8) szű-
rőt.
- Vegye ki a papír zsákot amely a port
gyűjti (4. ábra 7), és cserélye ki a fent leírt
megjelölések szerint.
- Szerelje össze a készüléket a szétszere-
léssel ellentétes sorrendben.
A felszívó üzemanyagtartály kiürítése
- Mentesítse a kart (2. ábra 5) és távolítsa
a felső részt (3. ábra 6) a motorral egyűtt.
- Helyezze egy kiöntő felett és űrítse ki a
folyadékot a beszedési tartályból (18.
ábra 38).
- Takarítsa ki a tartály belső részét vízzel
és csatloja fel újra ellenkezően téve a ki-
bontáshoz képest.
A tömlőcsővel rendelkező berendezé-
seknek
- Mentesítse a kisülési csővet (18. ábra
36) a médiából.
- Csavarja ki a gombot (18. ábra 35),
vegye le a dugót (18. ábra 34) a töm-
lőcsőről (18. ábra 37) és öntse ki a
folyadékot a beszedési tartályból (18
. ábra 37).
A billenőkapcsoló tartállyal felszerelt
berendezéseknek
- Mentesítse a kart (2. ábra 5) és távo-
lítsa a felső részt (3. ábra 6) a motor-
ral egyűtt.
- Bontsa ki a tartály reteszt, megnyom-
va a kart (19. ábra 40) ha létezik.
- Emelje fel a tartályt (17. ábra 39) a
megfelelő kar segítségével (20. ábra
41) ameddig teljesen kiürül.
- Csatloja fel újra ellenkezően téve a
kibontáshoz képest.
Napi tisztítás
Ellenőrizze és tisztítsa meg a poli-
észter szűrőt (ha jelen van)
- Akassza le a kart (2. ábra 5) és távolítsa
el a motorral együttes fedelet (3. ábra 6).
- Távolítsa el a poliészter (4. ábra 8) szű-
rőt.
- Tisztítsa meg a szűrőt (21. ábra) belülről
kifelé levegősugárral; a szűrő lemosható
(21. ábra) langyos vízzel majd a teljes
megszáradása után visszaszerelhető, ha
túl piszkos, cserélje ki
- Szerelje össze a készüléket a szétszere-
léssel ellentétes sorrendben.
A berendezés tisztítása
- Tisztítsa meg a készüléket egy nedves
vagy semleges tisztítószerrel beitatott ru-
hával.
- Vegye le a felső részt a fent leírt jelölé-
sek szerint és takarítsa ki a tartály belső
részét vízzel és majd ürítse ki a fenti jelö-
lések szerint.
Csatloja fel újra ellenkezően téve a ki-
bontáshoz képest.
VESZÉLY:
Ne mossa le a készüléket vízsugárral.
Időszakos ellenőrzés
Az úszó működése ellenőrzése
- Vegye le a felső részt, a fenti jelölések
szerint
- Ellenőrizze hogy az úszó (22. ábra 43) jó
állapotban van és szabadon mozoghat a
térben.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 59 14/12/12 15.13