Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 68

ITHU
HU - 58
Folyadékfelszívó
A következő kiegészítőket tartalmazó beren-
dezésekhez.
- Akassza le a kart (2. ábra 5) és távolítsa
el a motoregységgel együttes fedelet (3.
ábra 6).
- Távolítsa el a poliészter (4. ábra 8) szű-
rőt, ha jelen van.
- Távolítsa el a papírporzsákot (4. ábra 7),
ha jelen van.
- Szerelje fel a fedelet és rögzítse a karral
(2. ábra 5).
- Helyezze be az ütközésig a szívótömlő
karmantyúját (6. ábra 11) a száron talál-
ható (6. ábra 12) csőnyílásba.
- Ahhoz, hogy felszabadítsa a karmanytyút
(6. ábra 11) tartsa nyomva a gombot (6.
ábra 13), majd húzza a karmanytút (6.
ábra 11).
- Egyesítse az ergonomikus fogantyút (7.
ábra 15) vagy a hajlékony csővet (7. ábra
16) a modelltől függöen a meghosszab-
bodással (7. ábra 14).
- Fogja össze a két merev meghosszabbo-
dást (8. ábra 17-18) igazítva a két hivat-
kozási pontot (8. ábra 19-20).
- Szerelje fel a merev meghosszabbodás-
ra (9. ábra 21) a kívánt tartozékot (a szí-
vófej, a padló szórófej, stb.).
NOTA:
Az ergonomikus felszereléses modelleknél
lehetséges beállítani a szívó erőt megnyom-
va a diót (10. ábra 22).
Az ablak kinyítása által (10. ábra 23) lehetsé-
ges szerezni egy alacsoyabb szívóerőt.
A BERENDEZÉS
HASZNÁLATA
- A felszerelés rendelkezik két kerékkel és
így lehetséges költöztetni a megfelelő
foganytúk segítségével, vagy lehetséges
nyomni a fogantyúk segítségével (12.
ábra 26).
- A megemeléshez helyezze az egyik ujját
a megfelelő karba (13. ábra 28), amely a
fedél felső részén lett kialakítva a szimp-
la motoros változatnál vagy valaki mással
együtt a karban (12. ábra 27).
A berendezés beindítása
- Dugja be a tápvezetéket (14. ábra 29) az
elektromos aljzatba.
Szimpla motor
- A porszívó motorjának beindításához
fordítsa a kapcsolót (15. ábra 30) “I”
pozzcióba, amennyiben vannak a kap-
csolón égők, bekapcsolnak.
Dupla motor
- A teljesítmény szerint beindíthat csak
egy motort (15. ábra 30) az „I” helyzetbe
vagy mindkettőt (15. ábra 30 és 31), ha
nagyobb szívóerőt igényel.
Amennyiben vannak a kapcsolón égők,
bekapcsolnak.
NOTA:
Amikor a beszedési tartály megtelt, a zaj
intenzítása és a berendezés nem szív töb-
bet. Ekkor a berendezést meg kell állítani és
a tartályt kiűrítni, ahogy le van írva a megfe-
lelő bekezdésekbeni.
A berendezés kikapcsolása
- Nyomja le a kapcsolókat (15. ábra 30, 31)
a “0” pozicióra arra hogy a berendezés
megállítsa; a fények, ha léteznek a kap-
csolókon, leoltodnak.
- Húzza ki a tápvezetéket (14. ábra 29) az
elektromos aljzatból.
- Tekerje fel a vezetéket (16. ábra 33) és
akassza a helyére (16. ábra 32).
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
VESZÉLY:
Bármilyen tevékenység vagy karbantar-
tás előtt távolítsa el a dugaszt elektromos
áram aljzatából.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 58 14/12/12 15.13