Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 67

HU
HU - 57
HASZNÁLAT MÓDJA
Ezeket a berendezéseket úgy tervezték hogy
szippantsanak folyadékokat vagy szilárd
anyagokat, vagy mindkettőt a műsaki adatok
táblázat szerint a kézi bevezetéséből. Csak
erre a célra tervezték.
VESZÉLY:
A gyártó nem felelős a helytelen vagy nem
megfelelő használatból eredő károkért.
Ettől eltérő felhasználás a gyártót min-
den személyekben és/vagy tárgyakban
okozott károsodásának felelőssége alól
felmenti és minden garanciás feltételnek
véget vet.
HELYTLEN HASZNÁLAT
Ne használja a készüléket:
- Éghető, robbanékony, korrozív, mérgező
anyagok felszívására.
- Meleg anyagok felszívására.
- Folyadékfelszívó változatban ne használ-
ja porszívásra és fordítva.
Ne használja a készüléket robbanásveszé-
lyes környezetben.
BERENDEZÉS
ELŐKÉSZÍTÉSE
A teszem felszerelése
(kerekes modellek esetén)
- Tegye a teszemet a földre (1. ábra 1).
- Helyezze a tokkot ( 1 . ábra 2) a teszemre,
rögzítse a médiát a műanyagra (1 . ábra
3) a teszem rúdjáról (1 . ábra 4).
Porszívó
A következő kiegészítket tartalmazó beren-
dezésekhez.
- Akassza le a kart (2. ábra 5) és távolítsa
el a motoregységgel együttes fedelet (3.
ábra 6).
- Távolítsa el a poliészter (4. ábra 8) szű-
rőt.
- Ellenőrizze, ha esetleges, hogy a papír
zsák be van helyezve a berendezésben
(4. ábra 7).
- Ha a papír zsák (4. ábra 7) nincs
ott, szereljék fel ha szükséges, a
következöképpen:
Szerelje fel a papír zsákot (5. ábra 7) a
szórófejbe (5. ábra 9) amig áthaladja a
láncot (5. ábra 10).
- Szerelje vissza a poliészter (4. ábra 8)
szűrőt.
- Szerelje ismét fel a fedelet és rögzítse a
karral (2. ábra 5).
- Helyezze be az ütközésig a szívótömlő
karmantyúját (6. ábra 11) a száron talál-
ható (6. ábra 12) csőnyílásba.
- Ahhoz, hogy felszabadítsa a karmanytyút
(6. ábra 11) tartsa nyomva a gombot (6.
ábra 13), majd húzza a karmanytút (6.
ábra 11).
- Egyesítse az ergonomikus fogantyút (7.
ábra 15) vagy a hajlékony csővet (7. ábra
16) a modelltől függöen a meghosszab-
bodással (7. ábra 14).
- Illesszük össze a merev hosszabbítókat
(8. ábra 17-18) egyvonalba hozva a két
referenciapontot (8. ábra 19-20), ameny-
nyiben ezek léteznek.
- Szerelje fel a merev meghosszabbodás-
ra (9. ábra 21) a kívánt tartozékot (a szí-
vófej, a portalanító ecset, a szük helyek-
re szükséges szórófej, a padló szórófej,
stb.).
MEGJEGYZÉS:
Az ergonomikus felszereléses modelleknél
lehetséges beállítani a szívó erőt megnyom-
va a választó gombot (10 . ábra 22).
Az ablak kinyítása által (10 . ábra 23) lehet-
séges szerezni egy alacsoyabb szívóerőt.
Az elektromos kefe csatlakozása
A dugós csatlakozóval rendelkezó berende-
zések esetén:
- Emelje fel a fedelet (11 . ábra 24).
- Casatlakozza az elektromos kefe dugóját
az aljzatba (11 . ábra 25) amely látható a
porszívó felső részén (megengedett ma-
ximális teljesítmény 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 57 14/12/12 15.13