Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 66

ITTR
TR - 56
SORUN NEDEN ÇÖZÜM
Aspiratör çalışmıyor. Düğmeye basılmadı.
Fiş takılı değil.
Elektrik yok.
Düğmeye basınız.
Fişi elektrik prizine takınız.
Elektrik olup olmadığını kont-
rol ediniz.
Emme işlemi yetersiz. Kağıt torba dolu.
Filtre elemanları tıkalı.
Aksesuarlar veya borular -
kalı.
Emme ağzındaki silecek
aşınmış veya bozulmuş.
Kağıt torbayı değiştiriniz.
Filtre elemanlarını temizleyi-
niz.
Esnek boruyu ve emme -
zını kontrol ediniz ve temiz-
leyiniz.
Sileceği kontrol ederek de-
ğiştiriniz.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 56 14/12/12 15.13