Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 65

TR
TR - 55
Kağıt torbaların çıkarılması ve değiş-
tirilmesi (varsa)
- Kolları (5 Şekil. 2) kancalarından çıkarı-
nız ve motor grubunun kapağını (6 Şekil.
3) tümüyle çıkarınız.
- Polyester filtreyi (8 Şekil. 4) çıkarınız.
- Toz birikimi için yarayan kağıt çuvalı (7
Şekil. 4) çıkartıp aşağıda gösterildiği gibi
değiştirin.
- Sökme işlemlerini tersinden yaparak her
şeyi monte ediniz.
Atık haznesinin boşaltılması
- Kolu (5 Şekil. 2) serbest bırakıp cihazın
üst bölümünü (6 Şekil. 3) motorla birlikte
çıkartın.
- Bir kanal ağzı üzerine götürüp birikim
deposunda (38 Şekil. 18) bulunan sıvıyı
boşaltın.
- Deponun içini su jetiyle temizleyip sonra
parçaların tümünü sökme sürecine göre
ters işlemlerle yerine takın.
Boşaltma hortumlu cihazlar için
- Boşaltma hortumunu (36 Şekil. 18)
kılavuzundan çıkartıp serbest bırakın.
- Düğmeyi (35 Şekil. 18) söküp boşalt-
ma hortumunun (34 Şekil. 18) tıpasını
(37 Şekil. 18) çıkartın; sonra birikim
deposunda (37 Şekil.18) bulunan -
vıyı boşaltın.
Damperli deposu olan cihazlar için
- Kolu (5 Şekil. 2) serbest bırakıp ciha-
zın üst bölümünü (6 Şekil. 3) motorla
birlikte çıkartın.
- Varsa, kolu (40 Şekil. 19) hareket et-
tirip deponun sabitleme düzeneğini
sökün
- Kulpundan tutarak (39 Şekil. 17)
komple boşalıncaya dek depoyu (41
Şekil. 20) yukarı kaldıracaksınız.
- Sonra parçaların tümünü sökme süre-
cine göre ters işlemlerle yerine takın.
Günlük temizlik
Polyester filtrenin kontrolü ve temiz-
liği (varsa)
- Kolları (5 Şekil. 2) kancalarından çıkarı-
nız ve motor grubunun kapağını (6 Şekil.
3) tümüyle çıkarınız.
- Polyester filtreyi (8 Şekil. 4) çıkarınız.
- Filtreyi (Şekil. 21) içeriden dışarıya doğru
hava vererek temizleyiniz; filtreyi (Şekil.
21) ılık suda yıkayarak tamamen kuru-
duktan sonra yerine takmak da mümkün-
dür, ancak aşırı derecede kirlenmişse
değiştirilmesi gerekir
- Sökme işlemlerini tersinden yaparak her
şeyi monte ediniz.
Cihazın temizliği
- Cihazın gövdesini su veya nötr bir deter-
janla nemlendirilmiş bir bezle siliniz.
- Yukarıda gösterildiği gibi cihazın üst -
lümünü çıkartın ve su jetiyle deponun içi-
ni temizleyin; temizledikten sonra içindeki
suyu yukarıda gösterildiği şekilde boşal-
tın.
Sonra parçaların tümünü sökme sürecine
göre ters işlemlerle yerine takın.
TEHLİKE:
Cihazı su sıkarak yıkamayınız.
Periyodik kontroller
Şamandıranın kontrolü
- Yukarıda gösterildiği gibi düzeneğin üst
bölümünü sökün
- Şamandıra (43 Şekil. 22) sağlam olmalı
ve yuvasında serbest şekilde hareket et-
meli. Bunları kontrol edeceksiniz.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 55 14/12/12 15.13