Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 64

ITTR
TR - 54
Sıvı çekmek için
Uygun aksesuarlarla donatılmış cihazlar için
.
- Kolları (5 Şekil. 2) kancalarından çıkarı-
nız ve motor grubunun kapağını (6 Şekil.
3) tümüyle çıkarınız.
- Varsa polyester filtreyi (8 Şekil. 4) çıkarı-
nız.
- Varsa kağıt torbayı (7 Şekil. 4) çıkarınız.
- Kapağı yerine takınız ve kollarla (5 Şekil.
2) kilitleyiniz.
- Emme borusunun manşonunu (11 Şekil.
6) gövdenin üzerindeki ağıza (12 Şekil. 6)
sokunuz ve sınır sonuna kadar itiniz.
- Kolu (11 Şekil. 6) serbest bırakmak için
anahtarı (13 Şekil. 6) basın; sonra anah-
tarı basılı tutarak kolu (11 Şekil. 6) çekin.
- Modeline göre ergonomik sapı (15 Şekil.
7) veya esnek hortumu (16 Şekil. 7) uzat-
ma parçasıyla (14 Şekil. 7) birleştirecek-
siniz.
- İşaret noktalarını (17-18 Şekil. 8) aynı
hizaya getirerek iki esnemeyen parçayı
(19-20 Şekil. 8) birleştireceksiniz.
- Esnemeyen uzatma (21 Şekil. 9) bölümü-
nün başına gerekli başlığı takacaksınız
(emme başlığı, , zemin başlığı, vesaire.
NOT:
Ergonomik saplı modellerde (22 Şekil. 10)
somunu hareket ettirip emiş gücünü ayarla-
yabilirsiniz.
Boşluğu arttırınca (23 Şekil. 10) emiş gücü
azalıyor.
CİHAZIN KULLANIMI
- Cihazın tekerlekleri var; kulplerinden tu-
tup veya sapından (26 Şekil. 12) itirip ci-
hazı hareket ettirebilirsiniz.
- Kaldırmak için tek motorlu versiyonlarda
parmaklarınızı kapağın üst kısmındaki
kavrama boşluğuna (28 Şekil. 13) soku-
nuz; veya iki kişi tutamaklardan tutarak
cihazı kaldırabilir (27 Şekil. 12).
Cihazın çalıştırılması
- Fişi (29 Şekil. 14) elektrik prizine takınız.
Tek motor
- “I” anahtarı (30 Resim 15) basın motor
giriş başlatmak için, lambalar yanar eğer
anahtarı mevcut.
Çift Motor
- O sırada ihtiyacınız olan güce göre bir
açma kapama düğmesini (30 Şekil. 15)
“I” konumuna getirerek tek bir motoru ça-
lıştırabilir veya daha fazla emme gücüne
ihtiyaç varsa her iki düğmeyi de (30 ve 31
Şekil. 15) açık konuma getirebilirsiniz.
Lambalar yanar eğer anahtarı mevcut.
NOTA:
Birikim deposu dolarsa cihazın yaptığı gürül-
artıyor ve emiş güçü kalmıyor. Bu durum-
da cihazı durdurup aşağıda belirtilmiş şekilde
deposunu boşaltmalısınız.
Cihazın kapatılması
- Cihazı kapatmak için düğmelere (30, 31
Şekil. 15) basıp “0” konuma getireceksi-
niz; düğmelerde varsa herhangi ışık -
necektir.
- Fişi (29 Şekil. 14) elektrik prizinden çeki-
niz.
- Kabloyu (33 Şekil. 16) sararak yuvasına
(32 Şekil. 16) takınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
TEHLİKE:
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce
fişi elektrik prizinden çekiniz.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 54 14/12/12 15.12