Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 58

ITCS
CS - 48
PORUCHA PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Vysavač nefunguje. Vypnutý vypínač.
Zástrčka nebyla zasunuta.
Výpadek elektrického prou-
du.
Stiskněte vypínač.
Zasuňte zástrčku do elektric-
ké zásuvky.
Zkontrolujte přívod elektric-
kého proudu.
Nedostatečný sací výkon. Příliš plný papírový sáček.
Zanesené filtry.
Ucpaná hadice nebo násta-
vec.
Stěrač sacího nátrubku je
opotřebený nebo poškozený.
Vyměnit papírový sáček na
sběr prachu.
Vyčistit filtry.
Zkontrolujte a vyčistěte oheb-
nou hadici a sací nástavec.
Zkontrolujte a vyměňte stě-
rač.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 48 14/12/12 15.12