Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 54

ITPL
PL - 44
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Odkurzacz nie działa. Nie jest wciśnięty
przełącznik.
Nie jest włączona wtyczka.
Brak zasilania.
Wcisnąć przełącznik.
Wsadzić wtyczkę do gniazda
sieciowego.
Sprawdzić linię zasilania.
Odsysanie nie jest zadowa-
lające.
Przepełniony worek papiero-
wy.
Zatkane elementy filtrujące.
Zatkane rury lub akcesoria.
Gumowa listwa ssawy zuży-
ta lub zniszczona.
Wymienić worek na kurz.
Wyczyścić elementy filtrują-
ce.
Sprawdzić i wyczyścić węża
i ssawę.
Skontrolować i wymienić li-
stwę.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 44 14/12/12 15.12