Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 50

ITSV
SV - 40
PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
Uppsugningen fungerar inte. Man har inte tryck på bryta-
ren.
Man har inte kopplat in kon-
takten.
Ström saknas.
Tryck på brytaren.
Koppla in kontakten i elut-
taget.
Kontrollera elledningen.
Uppsugningen är bristfällig. Papperspåsen är full.
Filterelement tilltäppta.
Tilltäppta tillbehör eller rör.
Skrapan på sugmunstycket
är utsliten eller förstörd.
Byt ut dammsugarpåsen.
Rengör filterkomponenterna.
Kontrollera och rengör slang-
en och sugmunstycket.
Kontrollera och byt ut skra-
pan.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 40 14/12/12 15.12