Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 46

ITDK
DK - 36
PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING
Støvsugeren fungerer ikke. Der er ikke trykket på afbry-
deren.
Stikket er ikke sat i.
Ingen strømforsyning.
Tryk på afbryderen.
Sæt stikket i stikkontakten.
Kontrollér strømforsynings-
ledningen.
Sugeeffekten er ikke tilfreds-
stillende.
Filterposen er fuld.
Filtrene er tilstoppede.
Rør eller andre dele er til-
stoppede.
Gummiskraber på mundstyk-
ke slidtt eller ødelagt.
Skift papirfilterposen ud.
Rengør filtrene.
Kontrollér og rengør slangen
og mundstykket.
Kontroller og udskift gummi-
skraberen
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 36 14/12/12 15.12