Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 45

DK
DK - 35
Fjernelse og udskiftning af papirfil-
terposen (hvis tilstede)
- Lågets holdere (5 fig. 2) løsnes og låg (6
fig. 3) samt motor fjernes.
- Fjern polyesterfilteret (8 fig. 4).
- Fjern papirspose til at samle støv (7 fig.
4), og erstatte det som beskrevet oven-
for.
- Sæt delene tilbage på plads i omvendt
rækkefølge.
Tømning af snavsevandstanken
- Lågets holdere (5 fig. 2) løsnes og låg (6
fig. 3) samt motor fjernes.
- Placer dig selv på toppen af afløb og
dræne væske fra snavsvandstanken (38
fig. 18).
- Rengør tanken med rindende vand, og
derefter udskiftes alle gør det modsatte
af demontering.
For maskiner udstyret med udløbsrø-
ret
- Frigøre udløbsrøret (36 fig. 18) fra
dens bund.
- Skru knappen (35 fig. 18), fjern hæt-
ten (34 fig. 18) af udstødningsslan-
ge (37 fig. 18) og dræne væske fra
snavsvandstank (37 fig. 18).
For maskiner udstyret med vippe-
knappen tanken
- Lågets holdere (5 fig. 2) løsnes og låg
(6 fig. 3) samt motor fjernes
- Løsn af tanken, fungerende håndta-
get (40 fig. 19), hvis er
- Løfte tanken (39 fig. 17) med det pas-
sende håndtaget (41 fig. 20), indtil
fuldstændig tømning
- Udskift alle gør det modsatte af de-
montering.
Daglig rengøring
Kontrol og rengøring af polyesterfil-
ter (hvis tilstede)
- Lågets holdere (5 fig. 2) løsnes og låg (6
fig. 3) samt motor fjernes.
- Fjern filteret (8 fig. 4) i polyester.
- Filteret blæses (fig. 21) fra indersiden
mod ydersiden; filteret kan vaskes (fig.
21) i lunkent vand og genindsættes, når
det er helt tørt. Hvis det er meget snavset
skal det udskiftes.
- Sæt delene tilbage på plads i omvendt
rækkefølge.
Rengøring af apparatet
- Støvsugerhuset rengøres med en klud
fugtet med vand eller neutralt rengørings-
middel.
- Fjern toppen, som beskrevet ovenfor,
rengøre tanken med rindende vand og
derefter tømme den, som angivet ovenfor
Udskift alle gør det modsatte af demonte-
ring.
FARE:
Støvsugeren må ikke rengøres ved at
oversprøjte den med vand.
Regelmæssige eftersyn
Kontroloperation af svømmer
- Fjern toppen, som beskrevet ovenfor
- Kontrollere hvis svømmer (43 fig. 22) er i
god stand og bevæge sig frit i rummet.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 35 14/12/12 15.12