Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 44

ITDK
DK - 34
Vådsuger
For apparater, som er forsynet med det kor-
rekte ekstraudstyr.
- Lågets holdere (5 fig. 2) løsnes og låg (6
fig. 3) samt motor fjernes.
- Fjern polyesterfilteret (8 fig. 4) hvis tilste-
de.
- Fjern papirposen (7 fig. 4) hvis tilstede.
- Sæt dækslet tilbage på plads, og lås det
med holderne (5 fig. 2).
- Sæt fatningen (11 fig. 6) helt ind i mund-
stykket (12 fig. 6) på støvsugerhuset.
- For at frigøre manchetten (11 fig. 6) tryk
på og hold knappen (13 fig. 6), og træk
derefter ærmet (11 fig. 6).
- Kombiner ergonomisk greb (15 fig. 7) el-
ler slangen fleksibel (16 fig.7) afhængig
af model, med forlængelse (14 fig. 7).
- Forene de to stive forlængelser (17-18
fig. 8) ved at rette de to referencepunkter
19-20 Fig. 8).
- Monteret på stive forlængelse (21 fig.
9) ønskede tilbehør (dyse, støv pensel,
sprækkemundstykke, gulvmundstykke,
etc.).
BEMÆRK:
For modeller udstyret med ergonomiske
håndtag er muligt at justere sugekraft funge-
rende møtrikken (22 g. 10).
Ved at åbne vinduet (23 g. 10) opnå en la-
vere sugekraft
ANVENDELSE AF
STØVSUGEREN
- Indretningen er udstyret med hjul, og kan
således bevæges med passende hånd-
tagene eller kan skubbes med håndtaget
(26 fig. 12)
- Støvsugeren løftes ved at tage i det dertil
beregnede håndtag (28 fig. 13) på over-
siden i låget på modellen med enkelt mo-
tor, eller af to personer, som løfter i hånd-
tagene (27 fig. 12).
Sådan startes støvsugeren
- Sæt stikket (29 fig. 14) i stikkontakten.
Enkelt motor
- Tryk på kontakten (30 Fig.15) til “I” for at
starte motoren for indtag, er lamperne
lyser, hvis nogen på kontakten.
Dobbelt motor
- Afhængigt af kraften, som ønskes, er det
muligt kun at starte en enkelt motor (30
fig. 15) på “I” eller begge kontakter (30 og
31 fig. 15), hvis der ønskes større suge-
kraft.
Lamperne lyser, hvis nogen på kontak-
ten.
BEMÆRK:
Når indsamlingen tanken er fuld, øge inten-
siteten støj og enheden ikke stræber efter.
Så kan du slukke og tømme tanken, som be-
skrevet i de relevante afsnit
Slukke apparatet
- Tryk på kontakter (30, 31 fig. 15) til ”0” for
at slukke, lys, hvis er på kontakten, sluk-
ket.
- Fjern stikket (29 fig. 14) fra stikkontakten.
- Rul ledningen op (33 fig. 16) og placér
den i holderen (32 fig. 16).
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
FARE:
Inden udførelsen af et hvilket som helst
vedligeholdelsesindgreb skal stikket fjer-
nes fra stikkontakten.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 34 14/12/12 15.12