Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 43

DK
DK - 33
ANVENDELSE
Disse enheder er designet til støvsugning af
væsker eller faste stoffer eller begge, i hen-
hold til tabellen med tekniske data fra indled-
ningen til manualen. Kun til denne brug er
designet.
FARE:
Fabrikanten er ikke ansvarlig for even-
tuelle skader, der opstår som følge af en
ukorrekt brug.
En hvilken som helst anden brug fritager
fabrikanten for ansvar for skader forvoldt
på personer og/eller genstande og brin-
ger alle garantibetingelser til ophør.
UKORREKT ANVENDELSE
Anvend ikke støvsugeren til:
- opsugning af brandbare, eksplosive, æt-
sende eller giftige væsker.
- opsugning af varme stoffer.
- Anvend ikke apparatet i versionen støv-
suger til at suge væsker og omvendt.
Støvsugeren må ikke anvendes i eksplosi-
onsfarlige omgivelser.
INDEN IBRUGTAGNING AF
STØVSUGEREN
Mintering af vogn
(for modeller udstyret med kurv)
- Anbring vognen på jorden (1 fig. 1).
- Place bolig (2 fig. 1) på vognen, indstilling
støtte i plast (3 fig. 1) af stangen (4 fig. 1)
vognen.
Støvsuger
For apparater, som er forsynet med det kor-
rekte ekstraudstyr.
- Lågets holdere (5 fig. 2) løsnes og låg (6
fig. 3) samt motor fjernes.
- Fjern polyesterfilteret (8 fig. 4).
- Kontrollere, at inde indretningen er mon-
teret i papirposen, eventuelt (7 Fig. 4).
- Hvis papirspose (7 fig. 4) ikke er til stede,
installere det, hvis det er nødvendigt,
som følger:
Udskifte papirspose (7 Fig. 5) i dysen (9
fig. 5) ved at sende den kæde (10 fig. 5)
- Sæt polyesterfiltreret (8 fig. 4) tilbage.
- Sæt låget tilbage og lås det med holderne
(5 fig. 2).
- Sæt fatningen (11 fig. 6) helt ind i mund-
stykket (12 fig. 6) på støvsugerhuset.
- For at frigøre manchetten (11 fig. 6) tryk
på og hold knappen (13 fig. 6), og træk
derefter ærmet (11 fig. 6).
- Kombiner ergonomisk greb (15 fig. 7) el-
ler slangen fleksibel (16 fig. 7) afhængig
af model, med forlængelse (14 fig. 7).
- Deltag de to stive forlængelser (17-18 fig.
8) ved tilpassende de to referencer (19-
20 fig. 8), hvis nogen.
- Monteret på stive forlængelse (21 fig.
9) ønskede tilbehør (dyse, støv pensel,
sprækkemundstykke, gulvmundstykke,
etc.).
BEMÆRK:
For modeller udstyret med ergonomiske
håndtag er muligt at justere sugekraft funge-
rende selektoren (22 g. 10).
Ved at åbne vinduet (23 g. 10) opnå en la-
vere sugekraft.
Forbinder elektrisk børsten
For enheder med stikket:
- Løft dækslet (24 fig. 11).
- Tilslut stikket af elektriske børsten at ud-
løbet (25 fig. 11) til stede på toppen af
vakuum (maksimal effekt 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 33 14/12/12 15.12