Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 42

NO - 32
ITNO
PROBLEM ÅRSAK LØSNING
Støvsugeren fungerer ikke. Bryteren er ikke trykket inn.
Støpselet er ikke innsatt.
Mangel på strøm.
Trykk på bryteren.
Sett støpselet i stikkontak-
ten.
Kontroller strømlinjen.
Oppsugingen er ikke tilfreds-
stillende.
Papirfilterposen er full.
Tilstoppede filterelementer.
Tilbehør eller rør er tilstop-
pet.
Skrapen til sugemunnstykket
er slitteller ødelagt.
Skift støvposen.
Rengjør filterelementene.
Kontroller og rengjør slangen
og sugemunnstykket.
Kontroller og skift skrapen.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 32 14/12/12 15.12