Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 38

ITNL
NL - 28
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Het zuigapparaat
functioneert niet.
Schakelaar niet ingedrukt.
Stekker niet in het stopcon-
tact gestoken.
Geen stroom.
Druk de schakelaar in.
Steek de stekker in het stop-
contact.
Controleer de voedingskabel.
Onvoldoende zuigkracht. Papieren zak is vol.
Filterelementen verstopt.
Accessoires of slangen ver-
stopt.
Trekker zuigmond versleten
of defect.
Vervang de papieren
stofzak.
Reinig filterelementen.
Controleer en reinig de flexi-
bele slang en de
zuigmond.
De trekker controleren en
vervangen
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 28 14/12/12 15.12