Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 37

NL
NL - 27
De papieren stofzak (indien aanwe-
zig) verwijderen en vervangen.
- Haal de hendels (5 Afb. 2) los en verwij-
der de deksel met de motor (6 Afb. 3).
- Demonteer het polyester filter (8 Afb. 4).
- Verwijder het papieren zak om stof verza-
melen (7 Afb. 4), en vervang deze zoals
hierboven beschreven.
- Hermonteer het geheel door de demonta-
geprocedure in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
De opvangtank legen
- Haal de hendels (5 Afb. 2) los en verwij-
der de deksel met de motor (6 Afb. 3).
- Plaats jezelf op de top van riolering en af-
voer het vloeistof uit de tank (38 Afb. 18).
- Reinig de tank met water jet, vervolgens
installeer alle het tegenovergestelde
doen van demontage.
Voor de apparaten voorzien van een af-
voerslang
- De afvoerslang (36 Afb. 18) van de
houder uitmaken.
- De knop (35 Afb. 18) los schroeven,
de sluiting (34 Afb. 18) van de afvoer-
slang (37 Afb. 18) verwijderen en de-
reservoir (37 Afb. 18) lege doen.
Voor de apparaten voorzien van een
kantelen reservoir
- Haal de hendels (5 Afb. 2) los en ver-
wijder de deksel met de motor (6 Afb.
3).
- Draai het slot van de tank los , wer-
kende de hendel (40 Afb. 19) als er is.
- Til de tank (39 Afb. 17) met de juiste
hendel (41 Afb. 20) tot volledige ledi-
ging.
- Installeer alle het tegenovergestelde
doen van demontage.
Dagelijkse reiniging
Het polyester filter (indien aanwezig)
controleren en reinigen
- Haal de hendels (5 Afb. 2) los en verwij-
der de deksel met de motor (6 Afb. 3).
- Verwijder het polyester filter (8 Afb. 4).
- Reinig het filter (Afb. 21) van binnen naar
buiten met perslucht. U kunt het filter
(Afb. 21) in lauwwarm water wassen en
uitsluitend als het helemaal droog is her-
monteren; vervang het filter als het erg
vuil is.
- Hermonteer het geheel door de demonta-
geprocedure in omgekeerde volgorde uit
te voeren.
Het apparaat reinigen
- Reinig het apparaat met behulp van een
doek bevochtigd met water of een neu-
traal reinigingsmiddel.
- Demonteer de bovenkant, zoals hierbo-
ven beschreven, reinigen de tank met
stromend water en daarna leeggooien,
zoals hierboven aangegeven
Installeer alle het tegenovergestelde
doen van demontage.
GEVAARLIJK:
Reinig het apparaat nooit met waterstralen.
Periodieke controles
Controleer de werking van de vlotter
- Demonteer de bovenkant, zoals hierbo-
ven beschreven
- Controleer dat vlotter (43 Afb. 22) in goe-
de staat is en zich vrij bewegt.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 27 14/12/12 15.12