Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 113

SL
SL - 103
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVA-
NJE
A NEVARNOST:
Pred kakršno koli vzdrževanje, izvlecite
vtikač iz vtičnice.
Odstranjevanje in zamenjava papir-
nato vrečko za prah (če je)
- Dvignite ročico (5 Sl. 2) in odstranite po-
krov (6 Sl. 3) z motorjem.
- Odstranite filter iz poliestra (8 Sl. 4).
- Odstranite vrečko za prah papir (7 Sl. 4.)
In zamenjajte, kot je prikazano zgoraj.
- Namestite vse nazaj v obratnem vrstnem
redu odstranitev.
Izterjava cisterna odstranjevanje
- Dvignite ročico (5 Sl. 2) in odstranite po-
krov (6 Sl. 3) z motorjem.
- Se postavite več puščanja in odtok teko-
čine z dne rezervoar za posesano (38 Sl.
18).
- Očistite posodo z vodnim curkom, nato
namestite vse nazaj v obratnem vrstnem
redu odstranitev.
Pri napravah s cevjo za izpust
- Odstranite odtočno cev (36 Sl. 18) z
dne ustrezne podpore.
- Odstranite gumb (35 Sl. 18), odstrani-
te čep (34 Sl. 18) za odtočne cevi (37
Sl. 18) in beg tekočine z dne rezervo-
ar za posesano (37 Sl. 18).
Pri napravah s prevesno rezervoar
- Dvignite ročico (5 Sl. 2) in odstranite
pokrov (6 Sl. 3) z motorjem.
- Odstranite rezervoar delujoči vzvod
(40 Sl. 19)., če sploh.
- Obrnite rezervoar (39 Sl. 17) z roča-
jem (41 Sl. 20) v celoti odteče.
- Namestite vse nazaj v obratnem vr-
stnem redu odstranitev.
Dnevno čiščenje
Preverjanje in čiščenje poliester filter
(če je)
- Dvignite ročico (5 Sl. 2) in odstranite po-
krov (6 Sl. 3) z motorjem.
- Odstranite filter iz poliestra (8 Sl. 4).
- Očistite filter (Sl. 21) od znotraj navzven s
curkom zraka, je mogoče oprati filter (Sl.
21), v topla vodi in opremljanje, šele po-
tem, ko popolnoma suha, če je preveč
umazan, ga zamenjajte.
- Namestite vse nazaj v obratnem vrstnem
redu odstranitev.
Čiščenje naprave
- Očistite ohišje z vlažno krpo z vodo ali
detergentom.
- Kot je bilo že navedeno odstranite in očis-
tite s tekoče vode v posodi in nato odstra-
nite z vodo, kot je navedeno zgoraj.
Namestite vse nazaj v obratnem vrstnem
redu odstranitev.
A NEVARNOST:
Ne umivajte naprave z vodnim curkom.
Redni pregledi
Plavajoče nadzor
- Odstranite kot je navedeno zgoraj.
- Preverite, če je plovec (43 Sl. 22) je kon-
čana,in svobodno gibanje v prostoru.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 103 14/12/12 15.13