Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 112

ITSL
SL - 102
Sesalnik za tekočina
Za enote, opremljene z ustreznimi dodatki.
- Dvignite ročico (5 Sl. 2) in odstranite po-
krov (6 Sl. 3) z motorjem.
- Odstranite filter iz poliestra (8 Sl. 4).
- Odstranite papirnato vrečko (7 Sl. 4), če
je navzoč.
- Namestite pokrov in ga pritrdite s ročico
(5 Sl. 2).
- Vstavite rokav sesalno cev (11 Sl. 6) vse
tja v šobi (12 Sl. 6) posode za gorivo.
- Če želite odstraniti tulec (11 Sl. 6) pritisni-
te in držite gumb (13 Sl. 6) in nato poteg-
nite rokav (11 Sl. 6).
- Namestite razširitev (14 Sl. 7) o ergo-
nomski ročaj (15 Sl. 7) ali fleksibilna cev
(16 Sl. 7), odvisno od modela.
- Združevanje oba toga razširitve (17 - 18
Sl. 8) z dvema referenčnih točk (19 - 20
Sl. 8), če je prisotna.
- Namestite na togo podaljšanja (21 Sl. 9)
želeno dodatno opremo (sesalne šobe,
prah krtača, ozki nastavek, nastavek za
tla, itd ..)’ .
OPOMBA:
Pri modelih, opremljenih z ergonomskim ro-
čajem je mogoče prilagoditi sesalno sila vd
selektor (22 Sl. 10).
Z začetkom (23 Sl. 10), da se doseže sesal-
na sila.
UPORABA NAPRAVA
- Naprava je opremljena s kolesi in se lah-
ko potisne s pomoč ročaj. (26 Sl. 12).
- Vnaprave dvigniti, vstavite prst v prostoru
za (28 Sl.13) na vrhu pokrova, enomotor-
na različico ali dve osebi dvignite enoto z
ročaji (27 Sl. 12).
Vklopu naprave
- Vnesite vtič v vtičnico (29 Sl. 14).
Enotni motorja
- Pritisnite stikalo (30 Sl. 15) na “I” za za-
gon motorja v sesalno lučke na stikalo
luči,če je.
Dvojni motor
- Glede na zahtevano moč je verjetno za-
čela en motor. pritiskom na stikalo (30 Sl.
15) na “I” ali obeh stikal (30 in 31 Sl. 15),
če potrebna večjo sesalno moč.
Lučke na stikalo luči,če je...
OPOMBA:
Ko okrevanje cisterna polna, pride je pove-
čanje hrupa in naprava ne prizadevajo, ga
izklopite in izpraznite rezervoar, kot je opisa-
no v ustreznih poglavjih.
Napravo za zaustavitev
- S pritiskom stikala (30, 31 Sl. 15) »0« da
vklopite;
- Izklopite in izvlecite vtikač (29 Sl. 14) iz
vtičnice.
- Pritrdite kabel (33 Sl. 16) in ga priključite
v poseben prostor za(32 Sl. 16).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 102 14/12/12 15.13