Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 111

SL
SL - 101
VRSTA UPORABE
Te naprave so oblikovani za sesanje tekočin
ali trdnih snovi ali oboje, odvisno od tehnič-
nih podatkov v tabeli v uvodu tega priročnika.
Samo za te uporabe so bile oblikovane.
A NEVARNOST:
oizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo
zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe.
Vsaka druga uporaba razbremeni odgo-
vornosti proizvajalca za poškodbe oseb
in / ali materialno škodo in razveljavi ga-
rancijo koli pogoja.
NEPRAVILNE UPORABE
Ne uporabljajte naprava za:
- Aspiracije vnetljive , eksplozivni, jedki,
strupeni snovi.
- Aspiracije vroče snovi.
- Ne uporabljajte tekoče čistilo za versa
prahu in obratno.
Ne uporabljajte v eksplozivnem okolju.
PRIPRAVE NA NAPRAVO
Namestitev voziček
(Za modele, opremljene z vozom)
- Postavite voziček na terenu (1 Sl. 1).
- Položimo posodo (2 Sl. 1) o voziček, var-
no plastike (3 Sl. 1) na cevi (4 Sl. 1) vozi-
ček.
Sesalnik za prah
Za enote, opremljene z ustreznimi dodatki.
- Dvignite ročico (5 Sl. 2) in odstranite po-
krov (6 Sl. 3) z motorjem.
- Odstranite filter iz poliestra (8 Sl. 4).
- Preverite, ali papirnato vrečko je v napra-
va nameščena (7 Sl. 4), če je.
- Če papirnato vrečko ne obstaja (7 Sl. 4)
namestiti, če je potrebno, deluje na nas-
lednji način:
Namestite vrečko (7 Sl. 5) na šobi (9 Sl.
5) dokler po obloge (10 Sl. 5).
- Namestite nazaj poliester filter (8 Sl. 4).
- Namestite pokrov in ga pritrdite z ročico
(5 Sl. 2).
- Vstavite rokav sesalno cev (11 Sl. 6) vse
tja v šobi (12 Sl. 6) posode za gorivo.
- Če želite odstraniti tulec (11 Sl. 6) pritisni-
te in držite gumb (13 Sl. 6) in nato poteg-
nite rokav (11 Sl. 6).
- Namestite razširitev (14 Sl. 7) o ergo-
nomski ročaj (15 Sl. 7) ali fleksibilna cev
(16 Sl. 7), odvisno od modela.
- Združevanje oba toga razširitve (17 - 18
Sl. 8) z dvema referenčnih točk (19 - 20
Sl. 8), če je prisotna.
- Namestite na togo podaljšanja (21 Sl. 9)
želeno dodatno opremo (sesalne šobe,
prah krtača, ozki nastavek, nastavek za
tla, itd ..)’.
OPOMBA:
Pri modelih, opremljenih z ergonomskim ro-
čajem je mogoče prilagoditi sesalno sila vd
selektor (22 Sl. 10).
Z začetkom (23 Sl. 10), da se doseže sesal-
na sila.
Priključitev električne krtače
Za aparate opremljena z vtičnico:
- Dvignite pokrov (24 Sl. 11).
- Priključite električno vtičnico krtača (25
Sl. 11) na naslovnici sesalnik za prahu
(največja moč 200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 101 14/12/12 15.13