Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 110

ITLT
LT - 100
PROBLEMA PRIEŽASTIS KOREKCIJA
Dulkių neveikia. Jungiklis nėra nuspaustas.
Kištukas nėra įdėta.
Elektros energija nutrauki-
mo.
Paspauskite jungiklį.
Įkiškite kištuką į lizdą.
Patikrinkite elektros linijos.
Siekis nėra patenkinamas. Popierinis maišelis yra pil-
nas.
Užsikišusios filtravimo ele-
mentai.
Detalės arba žarnos užblo-
kuotas.
Sudilusi ar pažeista valytu-
vas siurbimo antgalį.
Pakeiskite dulkių maišelį.
Valyti ltravimo elementus.
Patikrinkite ir išvalykite
lanksčią žarną ir antgalį.
Patikrinkite ir pakeiskite
grandiklį.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 100 14/12/12 15.13