Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 108

ITLT
LT - 98
Dulkių už skystis
Įtaisų, ypatybė su atitinkamais priedais.
- Pakelkite svirtį (5 Pav. 2) ir nuimkite
dangtelį (6 Pav. 3) su varikliu.
- Pašalinti poliesterio filtras (8 Pav. 4).
- Nuimkite popierinį maišelį (7 Pav. 4), jei
jų yra.
- Uždėkite atgal dangtelį ir užfiksuokite su
svirtele (5 Pav. 2).
- Įveskite rankovės pabaigos siurbimo
vamzdį (11 Pav. 6) purkštukų (12 Pav. 6),
degalų bako.
- Norėdami pašalinti movą (11 Pav. 6) pa-
spauskite ir palaikykite mygtuką (13 Pav.
6) ir ištraukite movą (11 Pav. 6).
- Įdiegti plėtinį (14 Pav. 7) apie ergonomiš-
ka rankena (15 Pav. 7) ir žarnos (16 Pav.
7), priklausomai nuo modelio.
- Sujungti dvi standžiosios plėtinius (17-18
Pav. 8) su dviejų atskaitos taškų (19-20
Pav. 8), jei tokių yra.
- Pritaikyti apie standus norimą pratęsi-
mas (21 Pav. 9) Aksesuarai (siurbimo
antgalis, dulkių šepetys, siauras antgalis,
grindų antgalis ir tt..) ‘ .
PASTABA:
modeliai, su ergonomiška rankena siur-
bimo jėgą galima reguliuoti veikia parinkiklį
(22 Pav. 10).
Atidarote selektorių (23 Pav. 10) gauti suma-
žinti siurbimo jėgos .
NAUDOJIMAS PRIETAISŲ
- Prietaisas turi ratus ir gali būti stumiamos
su rankenomis (26 Pav. 12)
- pakelti prietaiso kišti pirštus į erdvę
(28 Pav. 13)viršutinio padengti už vieno
variklio versija ar pakils dviem asmenims
su rankenomis (27 Pav. 12).
Pradėti prietaisas
- Įeiti kištukas (29 Pav. 14) į elektros liz-
das.
Vieno variklio
- Paspauskite jungiklį (30 Pav. 15) “aš”,
kad pradėtumėte variklio įsiurbimo sis-
temoje, ant jungiklio šviesos žibintai, jei
yra.
Dviejų variklių
- Priklausomai nuo galios, kurios reikia,
gali pradėti vieną variklį, paspausdami
jungiklį (30 Pav. 15) “I” arba abu jungi-
klius (30 ir 31 Pav. 15), jei reikia daugiau
jėgos siurbimo.
Ant jungiklio šviesos žibintai,jei yra.
PASTABA:
Kai atkūrimo bakas yra pilnas, atsiranda
triukšmo padidėjimo prietaisas ne siekia ,
išjungti prietaisas ir tuščias bakas, kaip apra-
šyta atitinkamuose skyriuose.
Išjungti prietaisas
- Spaudos jungikliai (30, 31 Pav. 15) į “0”
jungti;
- Ir elektros lizdo ištraukite kištuką (29 Pav.
14).
- Apvyniokite kabelį (33 Pav. 16) ir prijungti
jį į vietą (32 Pav. 16).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 98 14/12/12 15.13