Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 107

LT
LT - 97
NAUDOJIMO TIPAS
Šie prietaisai yra skirti susiurbti, skysčiai
arba kietos medžiagos arba priklausomai
nuo techninių duomenų lentelėje įvadas į šio
vadovo. Buvo skirtos tik toms naudojimo.
A PAVOJUS :
Gamintojas negali būti laikoma atsakinga
bet kokią žalą, kurią sukelia piktnau-
džiavimo arba netinkamo naudojimo.
Bet koks kitoks panaudojimas atleistas
nuo atsakomybes gamintojas sužalojimo
ir / ar turto sugadinimo ir negalioja jokios
garantijos galiojimo sąlyga.
NETINKAMO NAUDOJIMO
Nenaudoti prietaisai už:
- susiurbti degios medžiagos, sprogstamo-
sios, ėsdinančios, toksiškos.
- susiurbti karštos medžiagos.
- Nenaudokite skystu valikliu dulkių ir
atvirkščiai.
Negalima naudoti sprogioje aplinkoje.
PASIRENGIMAS PRIETAISO
Diegimas krepšelis
(už modeliai įrengta krepšelis)
- Padėkite krepšelis ant žemės (1 Pav. 1).
- Vieta konteineris (2 Pav. 1) apie krepše-
lis, užtikrinti plastiko (3 Pav. 1) ant vamz-
džio (4 Pav. 1) vežimėliai.
Dulkių siurblys
Įtaisų, ypatybė su atitinkamais priedais.
- Pakelkite svirtį (5 Pav. 2) ir nuimkite
dangtelį (6 Pav. 3) su varikliu.
- Pašalinti poliesterio filtras (8 Pav.4).
- Patikrinkite, ar aparato viduje montuoja-
mas popierinis maišelis (7 Pav. 4.), jei
tokių yra.
- Jei popierinis ne būna (7 Pav. 4) įdiegti,
jei reikia, veikia taip:
Pridėti popierinį maišą (7 Pav. 5) per ant-
galį (9 Pav. 5) išlaikius karoliai (10 Pav. 5)
- Tilptų atgal poliesterio filtras (8 Pav. 4).
- Uždėkite atgal dangtelį ir užfiksuokite su
svirtele (5 Pav. 2).
- Įveskite rankovės pabaigos siurbimo
vamzdį (11 Pav. 6) purkštukų (12 Pav. 6),
degalų bako.
- Norėdami pašalinti movą (11 Pav. 6) pa-
spauskite ir palaikykite mygtuką (13 Pav.
6) ir ištraukite movą (11 Pav. 6).
- Įdiegti plėtinį (14 Pav. 7) apie ergonomiš-
ka rankena (15 Pav. 7) ir žarnos (16 Pav.
7), priklausomai nuo modelio.
- Sujungti dvi standžiosios plėtinius (17-18
Pav. 8) su dviejų atskaitos taškų (19-20
Pav. 8), jei tokių yra.
- Pritaikyti apie standus norimą pratęsi-
mas (21 Pav. 9) Aksesuarai (siurbimo
antgalis, dulkių šepetys, siauras antgalis,
grindų antgalis ir tt..) ‘.
PASTABA:
modeliai, su ergonomiška rankena siur-
bimo jėgą galima reguliuoti veikia parinkiklį
(22 Pav. 10).
Atidarote selektorių (23 Pav. 10) gauti suma-
žinti siurbimo jėgos.
Elektros šepečiu prijungimas
Už prietaisai su lizdas:
- Pakelkite dangtelį (24 Pav. 11).
- Prijunkite elektros šepetys lizdo (25 Pav.
11) nuo dulkių viršelio (maksimali galia
200 W).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 97 14/12/12 15.13