Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 106

ITLV
LV - 96
PROBLĒMA IEMESLS KOREKCIJA
Vakuuma nedarbojas. Slēdzis ir nospiests.
Kontaktdakša nav ievietota.
Jauda nobirums.
Nospiediet slēdzi.
Ievietojiet kontaktdakšu ro-
zetē.
Pārbaudiet barošanas līniju.
Aspirācija nav apmierinoša. Papīra maisiņš ir pilns.
Aizsērējušas filtru elementi.
Stiprinājumiem vai šļūtenes
bloķēts.
Squeegee iesūkšanas
sprauslu ir nolietota vai bo-
jāta.
Nomainiet putekļu maisiņu.
Notīriet filtra elementus.
Pārbaudīt un tīra elastīgu
šļūteni un uzgali.
Pārbaudiet un nomainiet
skrāpi.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 96 14/12/12 15.13