Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 105

LV
LV - 95
TĪRĪŠANA UN APKOPE
A BĪSTAMI:
Pirms veikt jebkuru apkopes atvienojiet
ierīce.
Noņemot un aizstājot papīra putekļu
maisiņu (ja piemērots)
- Paceliet sviru (5 Att. 2) un noņemiet vāku
(6 Att. 3).
- Noņemt poliestera filtru (8 Att. 4).
- Noņemt papīra putekļu savākšanas mai-
siņu (7 Att. 4), un aizstāt norādīts ie-
priekš.
- Pievienojiet dara visu apgrieztā secībā ar
izņemšanas.
Reģenerācijas tvertne noņemšana
- Paceliet sviru (5 Att. 2) un noņemiet vāku
(6 Att. 3).
- Pozicionēt sevi virs noplūdes un drenā-
žas šķidruma no reģenerācijas tvertni (38
Att. 18).
- Notīriet tvertnes ar ūdens strūklu, tad
pievienojiet dara visu apgrieztā secībā ar
izņemšanas.
Ierīcēm ar drenāžas caurules
- Noņemiet novadcauruli (36 Att. 18.)
no gada attiecīgu atbalstu.
- Noņemt pogas (35 Att. 18), izņemiet
kontaktdakšu (34 Att. 18.) no izplūdes
caurules (37 Att. 18.) un drenāžas
šķidruma no atgūšanas tvertni (37 Att.
18).
Par ierīcēm ar balansiera tvertni
- Paceliet sviru (5 Att. 2) un noņemiet
vāku (6 Att. 3).
- Noņemiet tvertnes acting sviru (40
Att. 19) ja tādi ir.
- Apgrieziet tvertne (39 Att. 17) ar rok-
turi (41 Att. 20), lai pilnībā iztukšot.
- Pievienojiet dara visu apgrieztā secī-
bā ar izņemšanas.
Ikdienas uzkopšana
Inspekcijas un tīrīšanas poliestera
filtru (ja tādi ir)
- Paceliet sviru (5 Att. 2) un noņemiet vāku
(6 Att. 3).
- Noņemt poliestera filtru (8 Att. 4).
- Iztīriet filtru (Att.21) no iekšpuses uz āru
ar strūklu gaisā, tas ir iespējams mazgāt
filtru (Att. 21) silts ūdens un montāžas to
atpakaļ tikai pēc tam ir nožuvusi pilnībā,
tas ir pārāk netīrs, nomainiet to.
- Pievienojiet dara visu apgrieztā secībā ar
izņemšanas.
Ierīces tīrīšana
- Tīriet kameras korpusu ar mitru lupatiņu
ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekli.
- norādīts iepriekš noņemt un iztīrīt
tvertnē tekoša ūdens un tad noņemt
ūdeni, kā norādīts iepriekš.
Pievienojiet dara visu apgrieztā secībā ar
izņemšanas.
A BĪSTAMI:
Nemazgājiet mašīnu ar ūdens strūklu.
Regulāras pārbaudes
Peldēt kontroli
- Noņemiet aptver kā norādīts iepriekš.
- Pārbaudiet, vai pludiņš (43 Att. 22) ir pa-
beigta un brīvi pārvietoties telpā.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 95 14/12/12 15.13