Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 104

ITLV
LV - 94
Šķidrums putekļsūcējs
Par vienībām ar atbilstošām palīgierīcēm.
- Paceliet sviru (5 Att. 2) un noņemiet vāku
(6 Att. 3).
- Noņemt poliestera filtru (8 Att. 4).
- Noņemt papīra maisiņu (7 Att. 4), ja tāds.
- Uzlieciet vāku un nostipriniet to ar sviru (5
Att. 2).
- Enter, lai gala uzmavas (11 Att. 6) cau-
rule iesūkšanas sprauslu (12 Att. 6), no
tvertnē.
- Lai noņemtu uzmavu (11 Att. 6) preses
un turiet poga (13 Att. 6) un izvelciet uz-
mavu (11 Att. 6).
- Uzstādīt pagarinājumu (14 Att.7) par er-
gonomisks rokturis (15 Att. 7) vai elastīgu
cauruli (16 Att. 7) atkarībā no modeļa.
- Apvienojoties diviem cietajām paplašinā-
jumi (17-18 Att. 8) sakrīt ar divām atskai-
tes punktiem (19-20 Att. 8), ja tāda ir.
- Uzstādīts uz cieta pagarināšanu (21 Att.
9) vēlamais aksesuārs (iesūkšanas uz-
galis, putekļu birste, spraugu tīrīšanas
līdzeklis, grīdas uzgalis, utt ..)
PIEZĪME:
Par modeli ir aprīkoti ar ergonomisku rokturi
ir iespējams regulēt sūkšanas spēka darbo-
jas atlasītāja (22 Att. 10).
Atverama loga (23 Att.10), lai iegūtu samazi-
nājumu iesūkšanas spēks.
IERĪCE LIETOŠANAS
- Ierīce ir aprīkota ar riteņiem un var pār-
vietot vai stumt ar rokturiem (26 Att. 12.)
- Lai paceltu ierīce paredzētajā pirkstiem
vietā (28 Att. 13) no augšējā vāka viens
dzinējs versija vai ierīce tiks atcelti divi
cilvēki ar rokturiem (27 Att. 12).
Pagrieziena ierīce uz
- Ieiet kontaktdakša (29 Att.14) pie varas.
Viens dzinējs
- Nospiediet slēdzi (30 Att.15) uz “I”, lai
sāktu dzinēja ieplūdes, apgaismojumu uz
slēdža gaismu, ja tādi ir.
Dubultā dzinējs
- Atkarībā no nepieciešamās jaudas, visti-
camāk sākt vienu dzinēju. nospiežot slē-
dzi (30 Att. 15) uz “I” vai abi slēdži (30
un 31 Att. 15) ja vajadzīgs lielāks spēks
sūknēšanu.
Apgaismojumu uz slēdža gaismu, ja tādi
ir.
PIEZĪME:
Ja atveseļošanās tvertne ir pilna, tur ir arī
trokšņa pieaugumu un ierīce nespēs, to iz-
slēgtu un iztukšo tvertni, aprakstīts attie-
cīgajās sadaļās.
Ierīce izslēgšanas
- Preses slēdži (30, 31 Att. 15) uz “0”, lai
izslēgtu un;
- Lizņemiet kontaktdakšu (29 Att. 14) no
kontaktligzdas.
- Aplauzt kabeli (33 Att. 16) un aizšmaukt
vietā (32 Att. 16).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 94 14/12/12 15.13