Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 102

ITFI
FI - 92
ONGELMA SYY KORJAUS
Vacuum ei toimi. Kytkintä ei painetaan.
Pistoke ei ole asetettu.
Sähkökatkos.
Paina kytkintä.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Tarkista voimajohto.
Pyrkimys ei ole tyydyttävä. Paperi pussi on täynnä.
Tukkeutunut suodatin ele-
mentit.
Letkujen tukossa.
Kaavin imusuutin on kulunut
tai vaurioitunut.
Vaihda pölypussi.
Puhdista suodatin element-
tejä.
Tarkista ja puhdista letku ja
suutin.
Tarkista ja vaihda kaavin.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 92 14/12/12 15.13