Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 101

FI
FI - 91
PUHDISTUS JA HUOLTO
A VAARA :
Ennen huoltotoimenpiteiden irrota pisto-
rasiasta.
Irrota ja vaihda paperinen pölypussi
(jos soveltuva)
- Nosta vipua (5 Kuva. 2) ja irrota kansi (6
Kuva. 3) jossa moottorin.
- Poista polyesterisuodatin (8 Kuva. 4).
- Poista paperi pölypussi (7 Kuva. 4) ja kor-
vata kuten edellä.
- Korvata kaiken toimi päinvastaisessa jär-
jestyksessä.
Likavesisäiliö poisto
- Nosta vipua (5 Kuva. 2) ja irrota kansi (6
Kuva. 3) jossa moottorin.
- Aseta laite päälle nestevuodon ja tyhjen-
nä talteenottosäiliö (38 Kuva. 18).
- Puhdista säiliön sisälle vesisuihkulla sit-
ten korvata kaiken toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varten varustettuja yksiköitä poistoletku
- Löysää pakoputken (36 Kuva. 18) al-
kaen asianmukainen tuki.
- Löysätä nuppi (35 Kuva. 18), irrota
tulppa (34 Kuva. 18) sekä poistoput-
ken (37 Kuva. 18) ja valuta neste al-
kaen talteenottosäiliö (37 Kuva. 18).
Varten varustettuja yksiköitä rokkari säi-
liö
- Nosta vipua (5 Kuva. 2) ja irrota kansi
(6 Kuva. 3) jossa moottorin.
- Irrota säiliö toimii vipu (40 Kuva. 19)
jos läsnä.
- Käännä säiliö (39 Kuva. 17) keinoin
kahvasta (41 Kuva. 20) ja tyhjennä.
- Korvata kaiken toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Päivittäinen puhdistus
Tarkastus ja puhdistus polyesteri-
suodatin (jos läsnä)
- Nosta vipua (5 Kuva. 2) ja irrota kansi (6
Kuva. 3) jossa moottorin.
- Poista polyesterisuodatin (8 Kuva. 4).
- Puhdista suodatin (Kuva. 21) sisältä ulos
ilmavirta on mahdollista pestä suodatti-
men (Kuva. 21) lämpimässä vedessä ja
kiinnitys takaisin vasta kun se on kuivu-
nut, se on liian likainen, vaihda se.
- Korvata kaiken toimi päinvastaisessa jär-
jestyksessä.
Puhdistat laitteen
- Puhdista laiteen runko kostealla liinalla
vedellä tai pesuaineella.
- Kuten aiemmin irrota ja puhdista alle
juoksevalla vedellä säiliön sisällä ja pois-
ta vesi kuten edellä. Korvata kaiken toimi
päinvastaisessa järjestyksessä.
A VAARA :
Älä pese konetta vesisuihkulla.
Säännölliset tarkastuksete
Kellua ohjaus
- Poista kattamaan kuten edellä on todettu.
- Tarkista, että float (43 Kuva. 22) on täy-
dellinen ja liikkua vapaasti sen avaruu-
dessa.
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 91 14/12/12 15.13