Ghibli AS 600 IK CBN User Manual Page: 100

ITFI
FI - 90
Imuri varten neste
Varten varustettuja yksiköitä asianmukaiset
lisälaitteet.
- Nosta vipua (5 Kuva. 2) ja irrota kansi (6
Kuva. 3) jossa moottorin.
- Poista polyesterisuodatin (8 Kuva. 4) .
- Poista paperi pussi (7 Kuva. 4) jos on ole-
massa .
- Aseta kansi ja kiinnitä se vipu (5 Kuva. 2).
- Syötä loppuun asti imuputki holkki (11
Kuva. 6) suutin säiliö (12 Kuva. 6).
- Voit Voit poistaa holkki (11 Kuva. 6) paina
ja pidä painike (13 Kuva. 6) ja vedä holkki
(11 Kuva. 6).
- Asenna laajennus (14 Kuva. 7) päälle er-
gonominen kahva (15 Kuva. 7) tai taipui-
san putken (16 Kuva. 7) mallista riippuen.
- Yhdistä kaksi jäykkää laajennukset (17-
18 Kuva. 8) kaksi viitearvot (19-20 Kuva.
8), jos läsnä.
- Asennetaan jäykkä laajentamisesta (21
Kuva. 9) haluttu lisälaite (imusuuttimen,
pöly harja, takosuutin, lattiasuulake, jne.
..)’.
HUOMAA:
Varustetut mallit ergonominen kahva on
mahdollista säätää imu voima valitsin (22
Kuva. 10).
By aukko (23 Kuva. 10) vähentää imuvoima.
LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ
- Yksikkö on pyörät, joten se voidaan siir-
tää tai työntää keinoin kahvat (26 Kuva.
12).
- Voit nostaa koneen, aseta sormiasi tilaa
(28 Kuva. 13) ylemmän kannen yhdellä
oottorilla version tai laite voidaan nostaa
kaksi ihmistä, joilla kahvat (27 Kuva. 12).
Aloittaa laite
- Pistoke (29 Kuva. 14) sisään pisto-
rasiaan.
Yhden moottorin
- Paina kytkintä (30 Kuva. 15) “I” käynnis-
tää imumoottori ; valot kytkimen valo, jos
läsnä.
Kahden moottorin
- Riippuen tarvittava teho alkaa todennä-
köisesti yhdellä moottorilla, painamalla
kytkintä (30 Kuva. 15) “I” tai molemmat
kytkimet (30 ja 31 Kuva. 15) jos enem-
män voimaa tarvitaan imu.
Valot kytkimen valo, jos läsnä.
HUOMAA:
Kun talteenottosäiliö on täynnä, lisätä melua
ja ei toimi, sammuta se ja tyhjennä säiliö ku-
vatulla asianomaisissa kohdissa.
Pysäytyslaitteesta
- Paina kytkimiä (30, 31 Kuva. 15) asen-
toon “0” sammuttaa;
- Irrota tulppa (29 Kuva. 14) pistorasiasta.
- Kääri johdin (33 Kuva. 16) ja kiinnitä se
paikalleen (32 Kuva. 16).
Manuale SERIE AS calssic line-2012_CS6.indd 90 14/12/12 15.13