Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 35

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 35
EL - 1
EL
Πίνακας
περιεχομένων
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................... 1
1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ........... 1
1.3 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ................. 2
1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ................ 2
1.5 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ............................... 2
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και το εγχει-
ρίδιο ‘’Χρήση και Συντήρηση’’ που παρέχεται
με το μηχάνημα.
Το παρόν εγχειρίδιο καθώς και το ‘’Εγχει-
ρίδιο χρήσης και συντήρησης’’ αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος. Για
το λόγο αυτό, θα πρέπει να φυλάσσονται με
προσοχή σε ασφαλές μέρος στο οποίο έχουν
πρόσβαση όλοι οι χρήστες (οι χειριστές και
το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συ-
ντήρηση) καθόλη τη διάρκεια ζωής του μηχα-
νήματος μέχρι τη διάλυσή του.
1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Πλαστικές σακούλες, πολυστερίνη, συν-
δετήρες, κλπ.. θα πρέπει να φυλάσσονται
μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν
πιθανές πηγές κινδύνου.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή βε-
βαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί
στην τάση που αναγράφεται στην πινακί-
δα χαρακτηριστικών.
-
Για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα
ηλεκτρικού ρεύματος ΜΗΝ τραβάτε το καλώ-
διο τροφοδοσίας, αφαιρέστε το βύσμα τραβώ-
ντας το σώμα του βύσματος με το χέρι σας.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής ξετυλίξ-
τε πλήρως το ηλεκτρικό καλώδιο.
-
Επιτρέπεται η χρήση προέκτασης μόνον εάν
είναι εγκεκριμμένη και συμβατή με την ισχύ της
συσκευής και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το
βύσμα ή το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι
σε καλή κατάσταση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συ-
σκευής έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί αποκλειστικά σε ένα κέ-
ντρο τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτη-
μένο από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν
περνά πάνω από κοφτερές γωνίες.
- Μην συμπιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγ-
μένα ή νωπά χέρια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή
στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δια-
πιστώσετε ανωμαλίες κατά τη λειτουργία
και προσκομίστε την σε ένα εξουσιοδοτη-
μένο κέντρο υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε
αποκλειστικά σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο υποστήριξης και ζητήστε τα αυθε-
ντικά ανταλλακτικά.
-
Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης ή καθαρισμού πρέπει να βγάλετε
το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.
-
Μην πλένετε τη συσκευή με εκτόξευση νερού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε
άλλα υγρά.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα πανί
βρεγμένο σε νερό.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυ-
παντικά, τριχλωροαιθυλένιο, διαλυτικά.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πια
θα πρέπει να κόψετε το καλώδιο τροφο-
δοσίας ώστε να μην μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί πριν την μεταφέρετε στον κατάλ-
ληλο χώρο συλλογής απορριμάτων.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (και μωρά) με μειωμένες φυ-
σικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες
ή από άτομα που δεν έχουν την απαραί-
τητη εμπειρία και γνώση, εκτός και αν
βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή ακολου-
θούν τις οδηγίες ενός ατόμου που είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, για την
επίβλεψη ή για τις οδηγίες που αναφέρο-
νται στη χρήση της συσκευής.
-
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προ-
κειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή.