Ghibli ASL 10 I Energy Guide Page: 11

Ghibli ASL 10 I Energy Guide Page: 11
11
EC megfelelőségi
nyilatkozat
Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megne-
vezett gép tervezése és építési módja alapján az
általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az
EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és
egészségügyi követelményeinek. A gép jóváha-
gyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a
nyilatkozat elveszti érvényességet.
Termék
Porszívó
MODELL
(lásd 2. 3. táblázat)
KÓD
(lásd 2. 3. táblázat)
Vonatkozó európai közösségi irányelvek
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Alkalmazott harmonizált szabványok
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Alkalmazott összehangolt normák
-
A nyilatkozat aláírására jogosult személy neve és
beosztása
Giuseppe Serafica mérnök, Ghibli S.p.A. Vezér-
igazgató
Aláírás ________________
Giuseppe Serafica
A műszaki leírás kiadására jogosult személy neve
és címe
Luca Lenzi, munkahely Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Aláírás ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
RO
Declaraţie de
conformitate EU
Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai
jos corespunde cerinţelor fundamentale privind
siguranţa în exploatare şi sănătatea incluse în
directivele CE aplicabile, datorită conceptului şi a
modului de construcţie pe care se bazează, în vari-
anta comercializată de noi. În cazul efectuării unei
modificări a aparatului care nu a fost convenită cu
noi, această declaraţie îşi pierde valabilitatea.
Produs
Aspirator
MODEL
(a se vedea tabelul de la pagina 2-3)
COD
(a se vedea tabelul de la pagina 2-3)
Directive EG respectate
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Norme armonizate utilizate
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Norme de aplicare naţionale
-
Nume şi poziţia persoanei autorizate să semneze
declaraţia de conformitate
Ing. Giuseppe Serafica, Director general Ghibli
S.p.A
Semnătura ________________
Giuseppe Serafica
Nume şi adresa persoanei autorizate să furnizeze
manualul tehnic
Dl. Luca Lenzi, reprezentant al Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Semnătura ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
HU