Oursson DH0620D Instruction Manual Page: 1

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Manual de instrucciones
Manuel d’instructions
Manuale di istruzioni
Lietošanas pamācība
Instrukcja manuał
Instrucțiuni de utilizare
Руководство по эксплуатации
Керівництво з експлуатації
DH2200D, DH2205D,
DH2400D, DH2405D,
DH4400D, DH4405D,
DH5000D, DH5005D
LV
PL
RO
RU
UA
DE
EN
ES
FR
IT